Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2006-10-02PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2006-10-02

Närvarande: Leif Sundqvist
Peter Glans
Eva Ribbenberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg
Sven-Åke Arvendahl

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Någon ekonomisk rapport fanns inte att redovisa. Kommer till nästa möte.

4. Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Leif Sundqvist är vald av årsstämman till ordförande, till vice ordförande utses Peter Glans, till kassör utses Eva Ribbenberg och som sekreterare utses Kent Sjöberg.

5. Få igång kommittéerna - uppdrag
Eftersom de olika kommittéerna ännu inte kommit igång med sitt arbete, därför utses följande månadsvärdar för oktober månad; 3 oktober Kent Sjöberg, 10 oktober Liane Svensson, 17 oktober Eva Ribbenberg och Anneli Sagersten, 24 oktober Kent Sjöberg och den 31 oktober Leif Sundqvist.
Till sammankallande i de olika kommittéerna utses följande personer; Tävlingskommittén: Kent Sjöberg, Utbildningskommittén: Karin Lodin, Lokalkommittén: Liane Svensson, Festkommittén: Agneta Danielsson och Damkommittén: Eva Ribbenberg.

6. Beslut om bidragsregler
Beslutas om bidragsregler till allsvenskan och SM-tävlingar i enlighet med det av ordföranden föredragna förslaget, förutom att ansökan skall lämnas till styrelsen senast den 31 oktober.

7. Medlemsläget - åtgärder
Diskuterades åtgärder för att medlemmar skall betala medlemsavgiften. Beslutas att funktionärer inom föreningen skall uppmanas att betala medlemsavgiften.

8. Utvidgning av lokalen
Beslutades att ge Leif Sundqvist i uppdrag att till fastighetsägaren anmäla ett intresse om att få utvidga bridgelokalen med ca 20 m2 från intilliggande lokal.

9. Övertagande av brickläggningsmaskinen
Beslutas att ge Leif Sundqvist i uppdrag att föra förhandlingar med Medelpads Bridgeförbund om att överta brickläggningsmaskinen.

10. Inköp av låsbara skåp
Beslutas att uppdra till lokalkommittén att komma med förslag till lösning med låsbara skåp för utrustning och material för vår verksamhet.

11. Inköp av Bridgemate
Beslutas att införskaffa 16 exemplar av Bridgemate med tillhörande utrustning.

12. Rapport hyressänkning City
Den begärda redovisningen från City har ej inkommit och därför bordlades frågan om begäran om hyressänkning.

13. Bidragsansökan junior
Hampus Häljeryd har inkommit med en begäran om ett ekonomiskt bidrag för sin medverkan på ett riksläger under sommaren på Gotland. Styrelsen beslutar att bevilja ett bidrag om 400 kronor och förutsätter att Medelpads Bridgeförbund beviljar samma summa.

14. Övriga frågor
Spadersidan diskuterades. Bl a annat skall vi kolla upp om protokoll mm kan läggas in på spadersidan.

15. Nästa möte
Nästa möte hålls den 6 november kl 17.00.

16. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare JusterasSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80