Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 10 oktober 2004


Närvarande: Gunnar Ahlberg, Eric Boberg, Ulf Henriksson, Anders Jacobsson, Anneli Sagersten, Jan Ödén, Viktoria Einarsson, Ulla Blanck, Dan Bylund


§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom, Viktoria påpekade att stycket om att seniorklubbar söker efter nya lokaler skulle tas bort, de är nöjda med nuvarande lokaler. I övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Ulf gick kort igenom FSB:s styrelseprotokoll från 17/8. Där står det bl.a. att Bridgefestivalen var succé arrangörs- och sportsmässigt men ekonomisk gick det 2,7 miljoner back samt att Thomas Winter är ny kontaktperson för Ruter.

Tidningen Bridge ber alla medlemmar om ursäkt. P.g.a. problem med nästa utgåva kommer det bara ut 5 nummer 2004 mot planerade 6. Sista numret för året beräknas komma ut den 20/11.

Från Kansliinfo 11 får vi bl.a. veta att det blir utbildningshelg i Jönköping den 17- 21/11. Det är utbildning av klubbfunktionärer, Bridgelärare och Tävlingsledare. FSB har skrivit ett samarbetsavtal med Ladbrokes. Därför får vi snart se en del reklam från Ladbrokes på FSB:s hemsida.

§ 5 Rapporter

Ekonomi: Jan redovisade vad som hänt sedan förra mötet. FSB har betalat ut 1900 Kr för ständiga medlemmar. Beslut: Posten bokförs som en engångsintäkt.

Det har inte skickats någon faktura till FSB p.g.a. deras miss att höja distriktets medlemsavgift, se förra protokollet. Jan väntar på det följebrev som skall skickas med fakturan.

Internet: Erik har pratat med Per om hur utskick till tidningarna skall göras. Eric har han om allt som går till ST och Per skickar nu bara till Dagbladet.

Kalendern: Inget nytt.

Ungdom: Inget nytt.

Seniorer: Viktoria påpekade att det är oklart om vad som ingår i hyresavtalet med Bridgealliansen. Det gäller både för den del MBF hyr och det som gäller seniorklubbarna, t ex ville Alliansen att MBF skulle ta bort tältet som förvaras där. Beslut: Viktoria tar upp frågan med Alliansstyrelsen.

Tävlingar: Dan gick igenom den skrivelse som skulle skickas ut till klubbarna. Det är olika speldatum för några DM tävlingar i spelkalendern. Beslut: Följande speldatum gäller:
DM tävling Speldatum Arrangör
Damer 7/11 2004 Bridgealliansen
Par 23/1 2005 Bridgealliansen
Individuellt 14/2 och 21/2 2005 Timrå BK
Seniorer* 6/3 2005 Bridgealliansen
Mixed 10/4 2005 Alnö BK
* Född 1949 eller tidigare.
DM-lagkvalet och Medelpadsmästerskapet genomförs på onsdagar i bridgelokalen i Sundsvall följande spelkvällar, 20/10, 27/10, 17/11, 24/11, 26/1 och 16/2. Arrangör är Bridgealliansen. Finalspelet genomförs preliminärt helgen den 26-27 februari 2005.

Anmälan till Allsvenskan div. 4 skall göras till Dan Bylund före 1/11. Spelet startar i november.

Sundsvallsligan fungerar bra nu. Det har varit både ris och ros till nya spelsättet men mest ros. MBF och Alliansen får utvärdera den nya modellen efter säsongen. Åke Larsson fungerar bra som ny tävlingsledare för Div 3 och 4.

Det diskuterades om Mittkraftmästerskapet skulle ingå i kommande Medelpadsrallyn. Frågan bordlades till nästa års spelprogram skall tas fram. Två omgångar är spelade och Eric skickar aktuell ställning till Dan och Per som ser till att det blir inlagt på Internet under MBFs tävlingar.

Plaketter till DM tävlingar 2004/2005 diskuterades. Beslut: Ulla köper in plaketter för alla tävlingar. Ansvarig klubb ser till att priset delas ut på tävlingsdagen.


§ 6 Aktiviteter från årsmötet
Inget nytt sedan förra mötet.

§ 7 Distriktsträffen 2004

Beslut: Jan Öden representerar MBF förutsatt att han kan ordna resan på vettigt sätt.
På de motioner som inkommit beslutades att Jan skulle rösta enligt nedan:
1. Omorganisation av kansli och distrikt: JA på kansli och NEJ till distrikt.
2. Differentierad medlemsavgift: NEJ
3. Ungdomssatsning: JA
Underlagen finns på webben under, » länk

§ 8 Marknadsaktiviteter
Inget nytt.

§ 9 Övriga frågor

Adressanmälan: MBF måste ändra adress både till FSB och till Posten. Beslut: Jan skickar in adressanmälan, ny adress är Grönborgsgatan 5.

Nästa styrelsemöte: Söndagen den 24:e november kl 15.00 i Folkets hus Söråker.

§ 10 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan JusterasUlf Henriksson Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80