Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1

Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2019-01-29


Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Linda Eklund
Anneli Sagersten
Birgitta Wiberg
Ing-Britt Nyholm
Liane Svensson, adjungerad

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2018-11-28 föredrogs av Leif och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Linda informerade att det ekonomiska läget var gott.

4. Hyresförhandlingar
Leif hade hyresförhandlingar med klubbarna i december. En hyreshöjning enligt kalkyl meddelades dessa för att täcka de förväntade kostnaderna under 2019. Hyreshöjningen accepterades av alla utom BFR. Efter separat förhandling med BFR, där BFR lade ett lägre bud och i en skrivelse framförde sina synpunkter. Skrivelsen gicks igenom på mötet och efter diskussion beslöt en enig styrelse att avvisa det givna budet och stå kvar vid vårt sedan tidigare givna förslag till hyreshöjning. Leif fick i uppdrag att mejla BFR både en redovisning på allt vad som ingår i hyreskostnaden vad gäller service, utrustning, material m.m. och även den framtagna kalkylen över BFR:s förväntade intäkter/kostnader under år 2019.
Leif rapporterade också att hyreshöjningen kommer att ske först från och med 1 september 2019, då vårt påbud om hyreshöjning enligt befintliga hyresavtal gjordes för sent.

5. Inköp av utrustning
Leif informerade att inköp av router och bildskärm har gjorts. Även utrustning till serveringen, termosar, muggar och skedar har inköpts.

6. BFR-frågor
Klubben BFR har efterfrågat tillgång till spelprotokoll, säkringar och batterier. Beslöts att dessa skall förvaras i en låda i inre förrådet.

7. Gallup priser till tävlingar
Leif fick i uppdrag att under våren 2019 ta fram en gallup om hur vår klubb ska ha det med priser vid våra tävlingar. Denna kommer sedan att delas ut och samlas in under en måndags- och torsdagstävling under våren.

8. Priser måndagstävlingar
Nytt i år är att två resultatlistor tas fram med både handikapp och utan handikapp. Förstapris enligt dessa delas ut och råkar det vara samma par, som är vinnare på bägge resultatlistorna, så räknas tvåan på handicaplistan som vinnare.

9. Övriga frågor
• På förfrågan meddelade Leif att det är Medelpads Distriktsförbund, som är ansvarigt för att tävlingsledarkurser anordnas.
• Beslöts att vår klubb skall ha frispel en gång per år. Dessa skall ske oannonserat en måndag och en torsdag.
• Efterlystes var man kan hitta klubbens styrelseprotokoll på nätet. Leif informerade att protokoll från hösten år 2016 och framåt finns på klubbens hemsida under Svenska Bridgeförbundets hemsida (i systemet BIT). Under rubriken ”Styrelse” finns en flik som heter just ”Protokoll”. Äldre protokoll finns i det gamla systemet ”Spader” under Svenska Bridgeförbundets hemsida. Sök därifrån upp Sundsvallsbridgens hemsida och under fliken ”Interna sidor” finns protokollen.
• Beslöts att Leif ombesörjer inköp av lotter, så att det räcker våren 2019 ut.
• Ing-Britt lämnar epostförteckning på styrelsen till Linda.

10. Nästa möte
Nästa möte tisdag 23 april klockan 17.00 på bridgelokalen.
11. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet och sedvanlig årlig styrelsemiddag vidtog.

Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80