Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2017-11-21

Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Klas Löfgren
Jan Ödén
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Ing-Britt Nyholm

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 19/9 föredrogs av Leif Sundqvist och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Klas Löfgren hade upprättat resultaträkning för perioden 1/7-20/11 2017 samt gick igenom posterna i denna. Ekonomiläget påvisade ett starkt resultat för perioden.

4. Avslutningsfest 2017-12-18
• Inbjudan upprättas av Leif Sundqvist och festen subventioneras som tidigare, pris för medlemmar 120 kr och för icke medlemmar 150 kr. Styrelseledamöter och andra funktionärer bjuds utan kostnad. Max antal deltagare 60st.
• Birgitta kontaktar Margaretha angående mat, kaffe och kaka samt ordnar med blommor till bordsdukningen.
• Kent inskaffar drycker till maten samt lotteri med priser.
• Anneli föreslog ny bordsplacering med lottning och beslut tog om detta. Ing-Britt gör bordsmärkning och lotter till borden.
• Ing-Britt gör inköp till bordsdukningen, dukar, servetter, glas, kaffemuggar och skedar.
• Dukning sker kl. 15.00 som tidigare år och de som har möjlighet hjälper till.

5. Poängligor hösten 2017
Leif sammanställer de tre bäst placerade i respektive liga som erhåller penningpriser. Första pris är 600kr, andra pris är 400kr samt tredje pris är 300kr, totalt 2.600 kr. Klas ser till att pengar finns till detta. Närvaropriser i form av chokladask delas ut till de spelare som uppnått utsatt gränsvärde och som är närvarande vid avslutningen. Leif köper in chokladaskarna till dessa.

6. Övriga frågor
• Klas informerade om Swish, som kommer att provas i ett halvår med start efter nyår. Årskostnaden är 500kr samt 2kr per transaktion. Ansökan är gjord och godkänd av banken. Kontant betalning kan ske som tidigare.
• Klas har lämnat bridgeböcker till klubben som medlemmarna kan läsa, förvaras i bokhylla.
• Jan meddelade att Ruters uträkning av översitspoäng vid 21 par ej fungerar korrekt. Leif och Jan kollar upp detta.
• Sverigelotterna går åt ca 30 stycken i veckan och vi har just nu ett lager på cirka 120 stycken. Vi avvaktar med inköp till slutet av året. Förbrukar klubben mer än 2000 stycken per omgång, (nuvarande omgång 14 gäller för 2017-03-01--2018-06-30) sker extra ersättning om 1 kr/lott för hela omgången.
• Leif kollar upp spel med 2 grupper som tidigare diskuterats.
• Klas kontaktar Olan i Centrum-klubben med anledning att städning ej fungerat som avsett, samt påtalar att perkulatorbryggarna skall fyllas med vatten innan elkontakten sätts in i vägguttaget.

7. Nästa möte
Nästa möte sker den 13 februari 2018 kl. 17.00 i bridgelokalen.

8. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80