Kommande tävlingar
04/04 Laholms BK - Guldtävling
10/04 Trosa BS - Guldtävling
13/04 Rimbo BK - Påskguld
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld

Styrelsen har bestått av:


Ordförande:
May-Gull Hensche
Ledamot:
Lisbeth Nilsson
Vice ordförande:
Larry Rosenius
Ledamot:
Gun-Britt Karlsson
Kassör
Sven-Bertil Lööw
Ledamot:
Ingrid Hagberg-Hake
Sekreterare:
Kjell Pettersson
Suppleant
Lars Jeppsson


Suppleant
Kerstin Johansson
Revisorer:
Eva Rosén och Eivor Svensson. Maj-Britt Mattsson suppleant.
Valberedning:
Per Svensson och Håkan Lorantz

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten

Klubben har 91 betalande medlemmar

Onsdags-tävlingar har spelats varje vecka med 20 par i genomsnitt

I Karlshamns-ligan deltog 8 lag. Segrare blev Per Hansson,Margareta Lundmark, Larry Rosenius och Karl-Yngve Mattsson.

Höstens poängjakt vanns av Gun-Britt Karlsson och Karin Harrysson. Makarna Lööw vårens poängjakt.

Lisbeth Nilsson har hållit en nybörjarkurs (10 sammankomster) med 8 deltagare. Alla fullföljde kursen. Lars Jeppsson har haft 2 olika fortsättningskurser uppdelade efter förkunskaper. Varje grupp träffades vid 5 tillfällen. 18 respektive 17 personer deltog. Dan Johansson har vid 4 tillfällen hållit kurs i lagspel. 13 personer deltog. Kurserna har varit uppskattade och kommer förhoppningsvis att fortsätta.

Lisbeth har under våren haft några övningsspel för mindre rutinerade. Detta för att nybörjarna skulle skaffa sig rutin för tävlingsspel. 10 – 12 personer deltog.

Lagspel: 1 lag har ställt upp DM, 1 lag i Elitcupen, 3 lag i distriktsserien och 3 lag i allsvenskan div. 4. Där vann Margot Bröms, B-O Westmar, Per Hansson och Nils Törnblom sin grupp.

Det beslutades under hösten att vi ska ha klubbutbyte med Sällskapet Ronneby. Vi var inbjudna dit den 11/3 och efter spelet bjöds det på en god supé.13 par från vår klubb och 10 från Ronneby deltog. Vi skall under hösten anordna ny klubbträff.

Distriktet hade en klubbträff den 6-7/5 på Polenfärjan. Lisbeth och May-Gull deltog. Träffen handlade i huvudsak om administrering av den nya hemsidan. Tävlingar, information och protokoll m.m. finns nu där . Den gamla hemsidan upphör vid årsskiftet.

Bengt Bilje har meddelat att han slutar som administratör av Klubbens sida på Facebook. Förfrågan om någon är villig att ersätta honom har skickats ut till medlemmarna.

Ekonomiskt är årets resultat + 7936:-

Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas på fortsatt trevligt spel och gott kamratskap

Karlshamn 2017-09-06

Styrelsen Karlshamns bridgeklubb

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80