Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 Ölandsveckan 2020 - A-final I
11/07 SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Verksamhetsberättelse – Löddeköpinge Bridgesällskap
Spelår 2016 – 2017
Styrelsens sammansättning har varit;
Ordf. Christer Sperlingsson
Sekr/vice ordf. Anders Nilsson
Vice Sekr/tävlk Barbro Nilsson
Kassör Carina Söderström

Tävlk Karin Sperlingsson

Supl/tävlk Rolf Steneram
Suppl/tävlk Stig Ekberg
Adj/Mtrlansv Christer Larsson

Valber. ordf Bengt Selander

Bridgespel har som vanligt arrangerats varje torsdag kväll i lokaler på Norreheds servicehus i Löddeköpinge. Dessutom har övningsspel arrangerats ett tiotal gånger tisdagskvällar under såväl höst som vår.

Klubben har deltagit i Skåneserien div. 3 sydvästra. Klubbens lag, som förra året vann div. 4, kom i år på 2:a plats, vilket innebär att laget nu går upp i div. 2. De tongivande stöttepelarna här har varit Stig Fors, Stig Ekberg, Kjell-Ove Persson, Rolf Steneram, Bo Svensson och Ingrid Ek, vilka lyft laget två divisioner på två år – imponerande!

Under verksamhetsåret har Löddeköpinge Bridgesällskap efter ledarbyte genomgått en del förändringar. Framför allt har fler förtroendevalda engagerats och arbetet delats upp. För detta finns nu genomarbetad organisationsplan och arbetsbeskrivningar.
Antalet spelande på våra torsdagsträffar har i genomsnitt varit 21 par, vilket är ytterligare en ökning, om än liten. Rekorddeltagande inträffade den 4 maj då hela 25 par infann sig. Allt fungerade och vi njöt av att vi investerat i fler bridgemate och utrustning inte var någon trång sektor. Medlemsantalet ligger oförändrat kring 70 pers. Dessutom tillkommer ca 20 vän- medlemmar och trogna besökare från andra klubbar.

Spelprogrammet har omfattat höstprogram från 8 sept till 15 dec(15 ggr) samt vårprogram från 12 jan till 18 maj(18 ggr).
Bland hösttävlingarna vill vi gärna nämna några höjdpunkter som ”Mårtenstävlingen” som i år vanns av Stig Fors och Stig Ekberg. En annan av tilldragelserna var ”Skinktävlingen”. Vinnarna var Marianne Lührs och Britt Christensson. Bland vårtävlingarna kan nämnas ”Äggatävlingen”. Vinnarna här blev Rolf Sandberg och Rolf Steneram. Då det handlade om det ärevördiga ”Klubbmästerskapet” vann Bo Svensson och Kjell-Ove Persson som därmed är våra klubbmästare för detta spelår.
Poängjakten fortsätter som en tävling i tävlingen. Här premieras förutom spelresultat också närvaro. Denna tävling är individuell och uppdelad på vår och höst. Höstens vinst togs hem av Stig Fors. I skrivande stund återstår en tävling för våren men just nu leder Bo Svensson och Kjell-Ove Persson på samma poäng. En speciell tävling arrangerad under våren var ”Stig och Stig”. Gissa vem som tagit initiativet och dessutom sponsrat! Den gick över två tillfällen och hade många delpriser. Totalt vann Bo Svensson och Kjell-Ove Persson, vilkas namn vi nu lärt oss – Grattis!!

Vi vill här också framhålla våra sponsorer som vi haft under spelåret och som vi hoppas skall stanna kvar. Barsebäcks Golf & Country Club o Resort, Bread and Cookies Löddeköpinge, ICA Maxi Löddeköpinge, Lödde Bilrekonditionering och Lödde Pizzeria har vid olika tävlingar bidragit till prisbordet. Vid varje spelafton har vi fått en påminnelse om dessa lokala företag som vi på olika sätt också gynnar.

Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen utöver årsmötet. Därtill kommer ett stort antal arbetsmöten i våra kommittéer. Uppgjord organisation och ansvarsfördelning har fungerat bra. Självklart krävs mer organisation när arbete och ansvar skall delas på flera, men detta skapar en bättre kontinuitet och trygghet i bemanningen.

Ekonomin i klubben är fortsatt stabil.

Med 2016-17 bakom oss är vårt mål att fortsätta engagera medlemmarna, skapa trivsel och förutsättningar för kontinuitet i framtiden.

När vi nu lämnar över verksamhetsberättelsen vill vi tacka medlemmar och förtroendevalda som på olika sätt bidragit till den positiva utvecklingen och stabila ekonomin.

”Bridge-Golf”, den nu etablerade traditionen äger i år rum den 8 juni. Här har golfspelande bridgemedlemmar möjlighet att träffa sina bridgevänner i annan tävling.

Styrelsen den 4 maj 2017.Christer Sperlingsson Anders Nilsson Barbro Nilsson
Ordf. Vice ordf/sekr. Vice Sekr/Tävl ledn


Carina Söderström Karin Sperlingsson
Kassör Tävl ledn

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80