Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2017-03-01 kl 16.00

Plats Klubblokalen

Närvarande Tor Helenius, ordförande
Laila Håkansson
Gay Thelander
Lennart Reiz
Ingrid Vestergaard
Jan-Axel Andersson
Ann-Christin Pehrson, suppleant
Eva Svensson, suppleant


§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Ingrid läste upp föregående mötes protokoll vilket godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Laila presenterade resultat- och balansrapporter för juli 2016-februari 2017.
Resultatet visar ett överskott på +24.525 kr och likvida medel 123.711 kr.

§ 4 Ann-Christin redogjorde för utfallet av enkäten. 67 medlemmar har svarat. Många bra förslag och synpunkter har framförts, vilket tyder på ett stort engagemang hos medlemmarna! Två förslag ledde direkt till beslut, nämligen
Att från och med nu kommer ”kanonen” att tändas vid tre tillfällen under spelens
gång: Vid kaffet, en kort stund före sista ronden och efter att alla spelat sista brickan klar.
Att vi spelar 22 brickor alla tisdagar med början efter 1 april. Spelet startar kl. 13.30. Oförändrad spelavgift 35:- och var och en tar med fikabröd som vanligt. Tävlingsledarna informerar fortlöpande om ändringarna i antal brickor och ny starttid.
Informationen läggs ut på klubbens hemsida och anslås på anslagstavlan.

§ 5 Beslöts att omedelbart införa ett nytt prissystem på onsdagar:
Trisslotter till segrarna. Vid minst tio fulla bord även trisslotter till de som tävlingsledaren i förväg bestämt ska få dem.
Sista onsdagen i månaden får segrarna varsin flaska vin, då delas inga andra priser ut.

§ 6 Vad gäller medlemsförteckning med telefonnummer: Ingrid skriver ut ”Medlemmar på nätet” då och då under året och lägger vid telefonen. Vid förfrågan kopierar vi den till medlemmar.

§ 7 Tävlingsinstruktioner: Tor kollar med Thomas om det finns policybeslut vad gäller t ex Klubbmästerskap. Vilka får delta, vilka får räknas som klubbmästare, vad händer vid oavgjort resultat osv.

§ 8 Gay redogjorde för frågan om föreningens el: Säkring: 16 A. Vi har egen mätare. Leverantör: Sölvesborgs Energi. Gay tar reda på om vi har fast eller rörligt avtal.

§ 9 ”Tipspromenaden”: Initiativtagare är Mats Blom, som fått klartecken av Tor. Tor kollar med Thomas vad gäller föreningens eventuella ansvar om någon skadar sig under promenaden.

§ 10 Laila gör en lista över vem som ansvarar för köket vid Silverstegen måndagar.

§ 11 Ann-Christin visade broschyr för senaste teknologi inom Bridgemate med integrerad brickläggning.

§ 12 Nästa styrelsemöte: onsdag 26 april 2017 kl. 16.
Vid pennan: Justeras:

Ingrid Vestergaard Tor Helenius
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80