Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2016-09-29
Närvarande:
Leif Sundqvist
Klas Löfgren
Jan Ödén
Birgitta Wiberg

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet. I frånvaron av den sittande sekreteraren valdes Leif Sundqvist att vara styrelsemötets sekreterare. Till justeringsman utsågs Jan Ödén.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 17/8 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande: Leif Sundqvist
Vice.ordförande: Kent Sjöberg
Kassör: Klas Löfgren
Sekreterare: Ing-Britt Nyholm
Ledamot: Jan Ödén
Ersättare: Anneli Sagersten och Birgitta Wiberg

Styrelsen beslöt att firmatecknare är ordföranden Leif Sundqvist och kassören Klas Löfgren
var för sig.

Styrelsen beslöt att ordförande och kassör ska attestera varandras personliga kostnader.

Styrelsen beslöt att utanordning i bank och i fonder ska göras av ordförande (460612-7837) och kassör (400110-4639) var för sig.

4. Från årsmötet
Genomgång skedde av de frågor och synpunkter, som togs upp på årsmötet.

Leif Sundqvist fick i uppdrag att modifiera blanketten för redovisning av klubbens tävlingar, så att det där separat framgår antalet frispel för jourspelare enligt revisorernas önskemål.

5. Allsvenskan div 3 Mellersta Norrland 22/10
Informerades om att detta blir årets sista sammandrag, där som vanligt Kent Sjöberg och Leif Sundqvist ansvarar för arrangemanget.
6. Övriga frågor
Jan Ödén föreslog att klubben ska utbilda flera tävlingsledare. Jan framförde också idén om att dela upp ansvaret för kvällstävlingarna på en ruteransvarig och en tävlingsledaransvarig person. Frågan diskuterades men inget beslut fattades på mötet.

7. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 27 oktober kl. 17.15 i bridgelokalen.

8. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.Vid protokollet Justeras


Leif Sundqvist Jan Ödén
Tf. Sekreterare Ledamot
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80