Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2016-08-17
Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Jan Ödén
Ing-Britt Nyholm
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Lena Becksén

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 9/5 föredrogs och lades till handlingarna.
Leif Sundqvist informerade att servicen på brickläggningsmaskinen hade kostat 1.221kr samt att
4 st nya Bridgematar och 400 nya kortlekar hade inköpts. Sommarbridgen hade haft bra anslutning med ett snitt på 11 -12 par.
Utbildning i nya hemsidan hade genomförts i Hammarstrand med Leif Sundqvist och Jan Ödén från styrelsen närvarade.
Den nya spelkalendern för 2016-2017 har kommit alldeles nyligen och ska delas ut bland medlemmarna.
Sundsvallsbridgen tar helt över ansvaret för Sundsvallsligan, tidigare delades detta med MBF.

3. Ekonomiska läget
• Kassören Kent Sjöberg informerade att slutresultatet för 2015-2016 blev ca 10-15 tkr.
Inga nya åtgärder behövs inför det nya spelåret med anledning av resultatet.

• Inför Sundsvallsbridgens årsmöte 2016-09-20;
o Leif Sundqvist upprättar dagordning och verksamhetsberättelse.
o Kassören kontaktar revisorerna för att starta arbetet med revisionen av räkenskapsåret 2015-2016 .
o KM spelas tisdag 20 september kl. 18.30.
o Leif Sundqvist kontaktar Valberedningen.
o Förslag till kostnadsersättning för styrelsen föreslås oförändrad till 9.000 kr.
o Startavgifter för klubbtävlingar 2016-2017 föreslås oförändrad till 50kr. Onsdagsbridgens startavgift höjs från 40 till 50 kr.
o Årsavgiften till Sundsvallsbridgen för 2017-2018 föreslås oförändrad till 30 kr/spelare/år.
o Budget för 2016-2017 skall tas fram av Leif Sundqvist och Kent Sjöberg.

4. Styrelsen 2016-2017
Följande personer förklarade sig villiga att ställa upp i styrelsen:
o Leif Sundqvist (ordf.)
o Jan Ödén (IT-ansvarig)
o Kent Sjöberg (ledamot)
o Birgitta Wiberg och Anneli Sagersten (suppleanter)
o Ing-Britt Nyholm har 1 år kvar på sin mandatperiod.
Lena Becksén önskar avgå ur styrelsen.
Kent Sjöberg önskar avgå som kassör och ett förslag på lämplig kassör framkom på mötet. Detta vidarebefordras till valberedningen.

5. Bidrag deltagande i SM-finaler
Beslöts att bidraget på 500 kr per deltagare kvarstår oförändrat.


6. Sverigelotten
Leif Sundqvist redogjorde för Sverigelotten, som man beställer via nätet (folkspel.se).
Pris per lott är 25 kr och klubben erhåller ersättning per lott beroende av antalet man säljer, minst 8 kr per lott.
Inköp görs per 100 st i bunt samt vinstinlösen redovisas på särskild talong. Av säkerhetsskäl måste dessa stöldbegärliga lotter förvaras i kassaskåp,
Styrelsen fann detta intressant och beslut togs att Kent Sjöberg undersöker denna möjlighet. Sverigelotten kommer i så fall att ersätta chokladpriserna, som vi nu haft i cirka 5 år. Innan detta sker skall chokladpriserna, som redan är inköpta, delas ut. Beslut om införande av Sverigelotten skall tas snarast möjligt av styrelsen.

7. Minska kontanter för startavgifter
Leif Sundqvist hade kontaktat klubben Motala Bridgeallians, som infört klippkort och där medlemmarna betalar dessa via insättningar direkt på klubbens plusgiro- eller bankgirokonto. Tävlingsansvariga kryssar sedan på klippkortet varje tävlingsdeltagande.
Styrelsen hade frågor om hur det praktiskt skulle lösas med upptryckning av kort, inbetalning på bankgiro, belopp mm samt om högre pris för kontant betalning (60 kr) vid speltillfället skall kunna tas ut.
Eftersom det är angeläget att minska kontanthanteringen skall Leif Sundqvist utreda de praktiska detaljerna vidare och återkomma vid nästa styrelsemöte.

8. Ny hemsida i Spader
Styrelsen fick en presentation av nya hemsidan på klubbens dator i sekretariatet av Kent Sjöberg.

9. Allsvenskan
Leif Sundqvist informerade om spelet lördagen den 27/8 kl. 9,30 – 20.00, då 60-72 brickor skall spelas i 3 matcher med lag både i division 2 och 3. Sundsvallsbridgen har ett lag i div. 2 och två lag i div. 3.

10. Tisdagar - mentorbridge
Leif Sundqvist tog upp oskicket att vissa deltagare bokar mentor i förväg. Beslöts att detta inte är tillåtet utan att tävlingsledningen ombesörjer detta..
Kort kurs skall kommande spelår föregå spelet kl. 18.00 – 18.15 med ämnen, som inte finns i kursböckerna, exempelvis ” kortvärdering”, ”att lyssna på budgivningen före utspel”.

11. Övriga frågor
• Förslag angående uppfräschning av lokalen, målning m.m. skall lämnas av styrelsemedlemmarna till nästa möte. Leif Sundqvist kontaktar bostadsrättsföreningen och förvarnar om våra kommande önskemål.

12. Nästa möte
Nästa möte sker torsdag den 29 september kl. 17.15 i bridgelokalen för ett konstituerande möte.

13. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80