Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2016-08-17 kl 16.00

Plats Klubblokalen

Närvarande Mats Karlsson, ordförande
Laila Håkansson
Gay Thelander
Lennart Reiz
Jan-Axel Andersson
Ingrid Vestergaard
Ann-Christin Pehrson, suppleant
Eva Svensson, suppleant

§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Ingrid läste upp föregående mötes protokoll, vilket lades till handlingarna.

§ 3 Laila presenterade resultat- och balansrapporter för verksamhetsåret 2015-07-01 –2016-06-30.
Resultatet visar ett underskott på –25.650 kr och likvida medel 95.037 kr.

§ 4 Lennart rapporterade från tävlingsverksamheten.
Sommarbridgen har lockat fler spelare än tidigare år.
Det behövs fortfarande fler som kan lägga brickor. Lennart utbildar.
Lennart presenterade ett preliminärt spelprogram för hösten.

§ 5 Gay rapporterade om fastighet och material.
Persienner till köksfönstren ska inköpas.
Gay kollas med Thomas angående bridgeborden.
Gay tar upp med hyresvärden om avloppet i köket och om ytterdörren.

§ 6 Laila rapporterade att köket fungerar som vanligt. Laila mailar beställning till ICA på mat och Jan-Axel hämtar. Styrelsen arbetar på en lösning för framtiden.

§ 7 Jan-Axel rapporterade att det är cirka fyra bord på Christers nybörjarkurs på söndagar. Nya spelare tillkommer efter hand.

§ 8 Årsmötet: förelagd Dagordning och Verksamhetsberättelse godkändes. Kopior av handlingarna finns i klubblokalen och på klubbens hemsida.
§ 9 Nästa styrelsemöte: datum för nästa styrelsemöte (konstituerande) fastställs efter årsmötet.
Vid pennan: Justeras:

Ingrid Vestergaard Mats Karlsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80