Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2016-05-09
Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Jan Ödén
Ing-Britt Nyholm
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Lena Becksén

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 17/2 föredrogs och lades till handlingarna.
Leif Sundqvist informerade angående anslagstavla i Spader för sökning av bridgepartner, att detta skulle innebära att behörigheter måste lämnas ut till alla medlemmar, vilket inte skulle vara lämpligt för säkerheten på hemsidan.

3. Ekonomiska läget
Kent Sjöberg hade upprättat Resultatrapport och Balansräkning och redogjorde för klubbens ekonomi. Med reservationer för kommande kostnader för service av brickläggningsmaskinen ca 2-3 tkr, inköp av 4 nya Bridgematar/kortlekar ca 7 tkr, Ruterkontot ca 10tkr, arvoden/kostnadsersättningar till styrelsen 9 tkr och Våravslutningen, beräknades årets resultatet gå jämt upp.

4. Klubbavgift 2016-17 ( ingår i FSB:s medlemsavgift)
Avgiften beslutades vara oförändrad, totalt 310kr varav 35kr är lokalt.

5. Våravslutningsfest 17/5 kl. 18.30
Dukning kl. 16.00, då lokalen är upptagen tidigare på dagen. Allt material finns på plats.
Birgitta Wiberg har kontaktat Margareta i caféterian för traditionell förtäring och köper blommor till bordsdukningen. Kent Sjöberg ordnar med lotterier, priser och drycker.
Leif Sundqvist gör inköpen av chokladpriser till de 3 poängligorna.
Max 60 personer kan närvara. Pris som tidigare, 120kr för medlemmar och 150kr för övriga.

6. Tisdagsbridgen
Diskuterades vad vi skall göra för att få fart på deltagandet i spelet på tisdagkvällarna. Vi har försökt det mesta och inget förutom mentorbridgen har medfört någon förbättring. En idé som kom fram var att spela mentorbridge 1 gång i månaden, simultantävling 1 gång i månaden samt att två gånger i månaden spela Sundsvallsligan. Det innebär att ligan flyttas från onsdagkvällar till tisdagkvällar. Leif Sundqvist fick i uppdrag att kolla med ligalagens ledare hur det fungerar för deras lag att spela på tisdagar i stället för onsdagar.
Vidare beslutades att ingen förbokning av partner är tillåten vid spel i mentorbridgen. Upplägget kommer att ändras genom att en frivillig genomgång kommer att ske cirka en timme före spelet.7. Spelprogram 2016-2017
Leif Sundqvist skickar ut mail till tävlingsledarna med mailsvar senast 25/5.

8. Sommarbridge
Kent Sjöberg upprättar lista på kvällsvärdar. Start blir tisdag från 24 maj och annons om detta kommer att finnas i tidningen Svensk Bridge.

9. Arrangörskap av DM-tävlingar
Leif Sundqvist meddelar enligt tidigare beslut MBF, att de får ta ansvaret för alla dessa tävlingar från och med hösten 2016.

10. Ta över hela ansvaret av Sundsvallsligan
Leif Sundqvist meddelar enligt tidigare beslut MBF, att Sundsvallsbridgen tar över hela ansvaret för
Sundsvallsligan från och med hösten 2016.

11. Övriga frågor
• Service av brickläggningsmaskinen behöver göras vart annat år och nu är det dags igen.
Detta sker i Uppsala, och medför en kostnad på 2-3 tkr.
• Inköp av kortlekar skall ske enligt tidigare beslut.
• Beslöts att 4 st nya Bridgematar skall inköpas.
• Utbildning i ny hemsida BIT genomförs i Hammarstrand den 14 maj. Från klubben beslöts att Leif Sundqvist och Jan Ödén deltager.
• Utredning skall genomföras för att minimera kontanthanteringen vid betalning av startavgifter. Kent Sjöberg fick i uppdrag att kolla med andra klubbar i landet om hur de har löst detta. En idé är att införa klippkort med 10 spel och där spelaren betalar dessa via Plusgiro i förskott.

12. Nästa möte
Nästa möte sker onsdag den 17 augusti kl. 18.00 i bridgelokalen.

13. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80