Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2016-02-17
Närvarande:
Leif Sundqvist
Jan Ödén
Ing-Britt Nyholm
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Lena Becksén

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 18/11 föredrogs och lades till handlingarna.
Leif Sundqvist skall återkomma angående anslagstavlan i Spader för sökning av bridgepartner.

3. Ekonomiska läget
Kent Sjöberg kunde inte närvara varför det senaste om det ekonomiska läget ej kunde avrapporteras.

4. Rapport från MBF:s styrelsemöte 13/1
Leif Sundqvist redogjorde från det senaste styrelsemötet. Följande noterades:
• Extra årsmöte skall hållas i februari.
• Försök ska göras att spela DM damer under april månad (inställt i höstas).
• Tävlingsledarutbildning ska genomföras.
• Nedläggning av tävlingen Guldspadern kommer att ske, och styrelsen funderar på ett annat upplägg utan samarbete med Casino Cosmopol..
• Förslag att överlåta hela ansvaret för Sundsvallsligan till Sundsvallsbridgen.

5. DM – Tävlingar
Kent Sjöberg ansvarar för tävlingen DM-Par den 20 mars.
Med anledning av förslaget från MBF om att Sundsvallsbridgen ska ta över ansvaret för Sundsvallsligan, så diskuterades frågan om ansvaret för arrangemangen av DM-tävlingarna. Styrelsen beslutade att ge Kent och Leif i uppdrag att föreslå MBF att MBF från och med kommande spelår 2016/2017 själva ansvarar för alla DM-tävlingar.

6. Ersättning datorinstallation
Installationen av den nya datorn krävde mycket arbete, huvudsakligen av vår IT-expert Emil Tibblin. Styrelsen beslöt att ge honom en skälig ersättning för detta.

7. Tisdagsbridgen – ersättning TL
Diskuterades återigen situationen för kvällsbridgen på tisdagarna. Intresset är mycket svalt och arbetsinsatsen för den tävlingsansvarige blir extra stor, då även fikat skall skötas. Frågan om höjd ersättning togs upp, men styrelsen beslöt att bordlägga frågan till ett kommande styrelsemöte. Frågan är vad vi gör med tisdagsspelet kommande höst och vår.
8. övriga frågor
Följande togs upp:
• Dukarna på bridgeborden inspekterades. Inga behövde omedelbart bytas ut, men vid nästa materialbeställning köper vi in några att ha i reserv.
• Budkorten i budlådorna gicks igenom och vi fann Att ett antal nya set behöver beställas.
• Barometer- och partävlingsprotokoll ska beställas vid nästa inköp från Bridgeförlaget.
• Inköp av kortlekar behöver göras under våren och samordnas med övriga inköp.
• Ny stol till sekretariatet behöver inskaffas. Kent undersöker.
• Ytterligare ett stort skåp behöver inskaffas. Kent undersöker.
• När skåpet är på plats, skall en upprensning göras i det innersta förrådet.
• Inställning av högtalarljudet uppdrogs åt Leif Sundqvist och Jan Ödén att fixa.
• Förslag om att som pris i tävlingar (måndag/torsdag) ha ”Vinn en mentor” kom upp, idén bör förädlas vidare
• Birgitta Wiberg informerade att gamla kortlekar ej kastas, utan skänkes till ex KRIS, medlemmar, m.fl.
• Datum för kalendermöte efterlystes men är ännu ej fastställt. Ett separat kalendermöte för Sundsvallsbridgen bedömdes lämpligt, och kommer att ske i april-maj före det gemensamma mötet.

9. Nästa möte
Nästa möte sker onsdag 27 april kl. 18.00 i bridgelokalen.

10. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80