Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nyvägen 65
138 34 Älta
Tfn 08-585 70 585 Mobil: 0704-82 89 68

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-01-25
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Marie Andrén
Gunila Langius
Mats Bud
Micke Almgren
Sofia Ryman
Kalle Persson
Per Söderberg
Frånvarande: Mats Nyberg och Helena Isaksson

Delges via StBF:s hemsida.

1.Mötet öppnades av vice ordförande Marie Andrén.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 7 december 2015 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke rapporterade att han ringt runt till våra medlmmar för att få så många lag som
möjligt till DM-lag den 24 februari 2016. För närvarande är 26 lag anmälda vilket ger 4
platser till SM-Semifinalen i lag. Kvalen till DM-Par är på gång. Dm-Mixed spelas den 13
februari 2016 där fler anmälningar vore önskvärt. En skrivelse har inkommit från Yvonne
Flodqvist angående bristande information om flyttad startid för Allsvenskan Div IV.
Rutinerna ändras nu så att utsatt starttid inte bör ändras och om den ändras att information
går ut tidigt och även läggs in på hemsidan. Gunila och Mats N. författar ett brev med
förklaring till Yvonne Flodqvist.
Utbildning
Kalle rapporterade att han skall ta kontakt med Upplands BF för att bestämma ett datum
för ruterutbildningen.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie har gjort upp listor över de klubbar, som har färre än 8 medlemmar. Hon tar kontakt
med Thomas Winther angående förfarandet i denna fråga. Marie och Helena har gjort upp
en lista över vilka klubbar som bör besökas under våren.
Juniorverksamheten.
Per rapporterade att Måns Berg slutar som juniorkonsulent hos BK S:t Erik till sommaren.
Per och Mats N. skall fortsätta med bridge på Viktor Rydbergs Gymnasium. StBf ersätter
Måns Berg för den utgift han drabbats av när hans juniorlag var tvunget att lämna walk-
over till en match i BK S:t Eriks liga. Diskuterades möjligheten för ett DM-Juniorer, men
antalet spelande juniorer är för lågt.

5. Ekonomi
Mats rapporterade fortsatta problem med ruterkontot.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

8.. Åtgärdslistan.
Alla punkter är åtgärdade. Dock skall Marie ta ny kontakt med Thomas Winther.

9. Nästa möte.
Nästa möte måndagen den 21 mars 2016 kl 17.00 på S:t Erik.

10. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Marie AndrénÅtgärdslistan
1. Brev till Yvonne Flodqvist Mats N. och Gunila
2. Datum för ruterutbildning Kalle
3. Kontakta Måns Berg ang utgift TK
4. Ta ny kontakt med Thomas Winther Marie
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80