Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2015-09-23
Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Jan Ödén
Ing-Britt Nyholm
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Lena Becksén
Per Eskilsson Adjungerad

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 12/8 föredrogs och lades till handlingarna.
Leif Sundqvist skall återkomma angående anslagstavlan i Spader för sökning av bridgepartner.

3. Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordf. Leif Sundqvist
V.ordf. Jan Ödén
Kassör Kent Sjöberg
Ledamot Birgitta Wiberg
Sekr. Ing-Britt Nyholm
Ersättare Anneli Sagersten och Lena Becksén

Styrelsen beslöt att firmatecknare är ordföranden Leif Sundqvist och kassören Kent Sjöberg
var för sig.
4. Hjärtstartare
Per Eskilsson var inbjuden till mötet och demonstrerade medhavd hjärtstartare.
Kurser kan inte sjukhuset medverka till, utan dessa kan Räddningstjänsten anordna.
Leif Sundqvist kontaktar dessa och kollar upp kostnaden för detta.
Placering av hjärtstartare ska ske i sekretariatet på väggen vid kopiatorn. Anslag sätts upp på klubbens entrédörr och vid sekretariatet.
Anmälan till utbildning sätts upp på vår anslagstavla, Per Eskilsson upprättar utformning. Lämpliga för utbildning är tävlingsledare, sjukvårdskunniga och representanter från pensionärsklubbarna som hyr lokalen.
Lena Becksén kontaktar Servicia p g a uppgift på följesedel om att serviceavtal skulle finnas med, vilket inte var beställt.

5. Från årsmötet
Leif Sundqvist tar fram ett underlag för beslut enligt § 7 från årsmötesprotokollet.

6. Allsvenskan div 3 24/10
Detta blir årets sista sammandrag, där Leif Sundqvist och Kent Sjöberg ansvarar för arrangemanget.

7. Kyl och frys
Nuvarande kyl och frys är minst 12 år gammal och behöver nu bytas ut. Då den fanns på plats när vi flyttade in i bridgelokalen, så är det rimligt att bostadsrättsföreningen bekostar inköpet av en ny. Leif Sundqvist kontaktar ordföranden i föreningen och tar upp frågan med denne.

8. Övriga frågor
• Möbeltassar behöver bytas ut på en del av stolarna pga att de med klister lossnar ganska snabbt. Nya tassar med spikar behövs och storleken ska vara 26-28 mm. Några av denna typ har redan köpts in och testats. För vissa stolar finns behovet av limförstärkning.
Per Eskilsson erbjöd sig att ta detta uppdrag och även köpa in nödvändigt antal..
• Birgitta Wiberg informerade om serveringsfrågan, där klubben nu på tisdagkvällarna tillhandahåller kaffe och bulle för 10 kr.

9. Nästa möte
Nästa möte 18 november kl. 17.45 i bridgelokalen, därefter middag på E-Street kl 19.00.
Lena Becksén bokar bord för 8 personer. Per Eskilsson ska inbjudas till middagen.

10. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80