Kommande tävlingar
16/07 INSTÄLLD - Walthers Bildelar G
24/07 SM Par Dam - Omgång 1
24/07 Swedish Open Junior Pairs - Om
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2015-08-17
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Marie Andrén (fom § 4 Tävlingsverksamheten)
Per Söderberg
Mats Nyberg (endast § 7)
Frånvarande: Mats Bud, Sofia Ryman och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes

3. Protokoll från styrelsemötet den 30 maj 2015 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten
Tävlingsverksamheten
Micke skall skicka ut inbjudan till Stockholmsserien. Vi bibehåller startavgiften 400
kronor, men aviserar en höjning kommande år på grund av ökade kostnader för bl a
mästarpoäng. Micke skickar också ut inbjudan till Allsvenskan Div IV och samtliga DM-
tävlingar samt lägger upp vårt spelprogram på hemsidan.
Utbildning
Kalle var inte närvarande.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie redogjorde för arrangemanget vid den planerade klubbträffen i samband med
årsmötet.
Juniorverksamheten
Per hade inget nytt att rapportera. Norrortsbridgens lokal erbjuds som lokal för
juniorsatsningen.

5. Ekonomi
Mats var inte närvarande och det finns ingen ekonomisk rapport. Björn tar snarast kontakt
med Mats för att få aktuella uppgifter och att revisionen blir klar till årsmötet.

6. Sanktion och VU beslut
Inga sanktioner har givits. Björn och Sofia har godkänt bildandet av en ny Bridgeklubb, NorrortsBridgen.


7. Årsmötet, Valberedningen
Gunila sammanställer verksamhetsberättelsen för korrekturläsning. Mats Nyberg
rapporterade om valberedningens arbete med att få en ny ordförande efter Björn, som nu
avgår, och att ytterligare en ledamot skall inväljas som skall arbeta i klubb-och
medlemskommittén. Micke kopierar alla handlingar till årsmötet. Marie ordnar allt med
efterföljande Höstsilvertävling.

8. Riksstämman
Björn anmäler till FSB de styrelsemedlemmar som vill deltaga. Godkändes de tre
motioner, som Gunnar Andersson skickat in. Vi vidarebefordrar dem till SBF.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns

10. Åtgärdslistan
Punkterna 1,2,4 och 7 återstår från förra styrelsemötet.

11. Nästa
Nästa möte blir det konstituerande mötet efter årsmötet lördagen den 5 september 2015.

12. Mötet avslutas
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan
1. Punkterna 1,2,4 och 7 från förra åtgärdslistan kvarstår Micke,Mats Per, Mats Nyberg
2. Ekonomisk rapport Mats
3. Verksamhetsberättelsen Gunila
4. Anmäla delegater till Riksstämman Björn
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80