Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2015-08-12
Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Ing-Britt Nyholm
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Lena Becksén

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 29/4 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Utfallet 2014-2015 redogjordes av Kent Sjöberg med underlag av resultat- och balansrapport. Resultatet pekar på ett underskott på cirka 10.800 kronor. Vissa poster diskuterades då de såg oväntat små eller stora, däribland kostnadsposten Teknik. Denna innehöll bland annat inköp av en hjärtstartare och reparationskostnad för brickläggningsmaskinen, vilket förklarade det stora beloppet.
Beslöts att kontot Bankbok skulle avslutas och överföras till fonden Sekura av Kent Sjöberg.
Leif Sundqvist fick i uppdrag att kolla upp Teliaavtalet, vars dokumentation finns hos Ulf Blanck.
Inför Sundsvallsbridgens årsmöte 2015-09-15 beslöts följande:
• Leif Sundqvist upprättar dagordning och verksamhetsberättelse.
• Kent Sjöberg kontaktar Monica och Gunnar Lindberg för revision av år 2014-215.
• Klubbmästerskapets vandringspokal lämnas för gravering av Kent Sjöberg.
• Valberedningen, Maj Åkesson och Liane Svensson, kontaktas av Leif Sundqvist.
• Kostnadsersättning till styrelsen för 2015-2016 föreslås höjas med 1.000kr till 9.000kr.
• Startavgifter på klubbtävlingar för 2015-2016 föreslås oförändrade.
• Årsavgiften till Sundsvallsbridgen för 2016-2017 föreslås oförändrad.


4. Styrelsen
Kent Sjöberg anmälde att han önskade avgå som kassör och Leif Sundqvist kontaktar valberedningen för särskild eftersökning av händig person för denna uppgift.

5. Allsvenskan
Sundsvallsbridgen har två lag i div. 2 och arrangerar tävlingarna delar av div. 2 Norra och div 3 Mellersta Norrland den 29 augusti. Kent Sjöberg ansvarar för arrangemanget och därtill tävlingsledare.
Diskuterades klubbens lag QE2, som ej kontaktat klubben då de saknat spelare, utan på eget bevåg plockat in spelare från Dalarna. Beslöts att ingen reseersättning skall utgå till detta lag.

6. Bidrag för deltagande i SM-finaler
Beslöts att ersättning till deltagandet skall utgå med 500 kr per person, som spelar för klubben.

7. Ersättning städning från 2015-09-01
Beslöts att den ska vara oförändrad.8. Caféansvarig tisdag-och torsdagkvällar
Den person, som tidigare har skött serveringen kommer att sluta och beslöts att Liane Svensson får bestämma om vilket upplägg, som skall gälla fikat på torsdagar. Birgitta Wiberg kontaktar Liane och berättar om det upplägg, som vi har f.n. på tisdagar med kaffe och bulle för 10 kr.

9. Måndagsspel-upplägg/ansvariga
Staffan Hedman, som på halvtid varit spelledare på måndagar, har avsagt sig uppdraget.
Leif Sundqvist kontaktar Jan Ödén och annan lämplig person om detta uppdrag.

10. Tisdagar-mentorbridge
Upplägget för detta är att en erfaren spelare ska spela med en mindre erfaren och detta skall normalt äga rum sista tisdagen varje månad.

11. Hjärtstartar-utbildning
Beslöts att genomföra utbildning för hjärtstartare. Detta bör omfatta alla spelledare samt i ämnet andra kunniga spelare. Utbildningen uppskattas ta ca 2 timmar och Lena Becksén kontaktar Per Eskilsson för att bestämma ett lämpligt datum.

12. Övriga frågor
• Birgitta Wiberg kontaktar Ulla Blanck för lämplig tidpunkt för besök av Ulf Blanck.
• Lena Becksén tog upp fråga om möjlig anslagstavla på hemsidan för söka bridgepartner kan skapas. Leif fick i uppdrag att kolla upp detta med Sveriges Bridgeförbund.
• Leif Sundqvist informerade om att golven i lokalen skall behandlas samt även att en elöversyn av lokalen skall ske. Leif kollar om klubben behöver flytta undan bord och andra möbler.

13. Nästa möte
Nästa möte äger rum preliminärt 23 september, definitivt datum meddelas senare. Årsmötet äger rum 15 september.

14. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Tf sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80