Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2015-08-10 kl.16.00

Plats Klubblokalen

Närvarande Mats Karlsson, ordförande
Lennart Reiz
Gay Thelander
Ingrid Vestergaard
Bengt Mattsson, suppleant
Ann-Christine Pehrson, suppleant

Ej närvarande Bengt Fasth
Laila Håkansson

§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Ingrid läste upp föregående mötes protokoll, vilket lades till handlingarna.

§ 3 Balansrapport och Resultatrapport för verksamhetsåret (140701-150630) genomgicks. Ekonomin är god. Likvida medel per 150630 uppgår till 123.162:-. Verksamhetsårets resultat är +35.931:-. Resultatrapport budget genomgicks också.

§ 4 Lennart rapporterade från tävlingsverksamheten. Spelet har fungerat bra under hela sommaren, och kommer att avslutas med den traditionella silvertävlingen under två torsdagar 20 och 27 augusti. Ett preliminärt spelprogram för hösten 2015 diskuterades och fastställdes med smärre ändringar.

§ 5 Det fanns inget att rapportera vad gäller material och fastighet.

§ 6 Det fanns heller inget att rapportera vad gäller kök eller lokal.

§ 7 De tre nya tävlingsledarna är klara för att börja sitt uppdrag. Vad gäller brickläggning pågår utbildning av tre nya brickläggare.

§ 8 Hjärtstartaren är inköpt och på plats. Gay har kontakt med en dam som är beredd att leda utbildning av först och främst styrelse och tävlingsledare, men sedan också av andra intresserade medlemmar, till en kostnad av 500:- per tillfälle.

§ 9 Ulf Pehrson utsågs till ny webbmaster efter Bengt Fasth.

§ 10 Utkast till Verksamhetsberättelse och Dagordning inför årsmötet genomgicks. Beslöts att lägga ut dessa handlingar senast en vecka före mötet, på klubbens hemsida och med kopior i klubblokalen.

§ 11 Nästa styrelsemöte: datum och tid för konstituerande styrelsemöte fastställs efter årsmötet.


Vid pennan: Justeras:Ingrid Vestergaard Mats Karlsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80