Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2015-06-01 kl.16.00

Plats Klubblokalen

Närvarande Mats Karlsson, ordförande
Laila Håkansson
Bengt Fasth
Lennart Reiz
Gay Thelander
Ingrid Vestergaard
Bengt Mattsson, suppleant
Ann-Christine Pehrson, suppleant


§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Ingrid läste upp föregående mötes protokoll, vilket lades till handlingarna.

§ 3 Den ekonomiska rapporten för verksamhetsårets elva första månader (140701-150531) genomgicks. Ekonomin är under kontroll och likvida medel per 150531: 134.500:-. Periodens resultat: +48.000:-.

§ 4 Lennart rapporterade från tävlingsverksamheten. Beslöts att onsdagsspelet ska spelas med 18 brickor. Höstens tävlingsprogram diskuterades. Beslöts genomföra en barometertävling på en onsdag samt en handicaptävling på en torsdag. Ärtsoppetävling en torsdag. Extrapriser då och då är uppskattat och det bör vi fortsätta med, liksom med priser typ julgottetävling.
Beslöts också att någon från styrelsen ska informera om de olika tävlingsformerna för tisdags- och onsdagsspelet. Samtidigt skall vi också informera om torsdagsspelet för att försöka öka antalet spelare på denna dag.

§ 5 Bengt F hade inte något att rapportera vad gäller material och fastighet.

§ 6 Laila rapporterar att köket fungerar.

§ 7 Vad gäller inköp av hjärtstartare har vi fått offert från två olika leverantörer. Innan vi bestämmer oss beslöts att Gay Thelander tar kontakt med Räddningstjänsten för råd.
Beslöts att utbildning i hjärtstartaren främst ska ges till tävlingsledare och styrelse.

§ 8 Den 8 juni genomförs en utbildning för nya tävlingsledare, med tre deltagare. Kursledare är Thomas Winther.

§ 9 Tidpunkt för ordinarie årsmöte fastställdes till onsdagen den 26 augusti kl. 17.30. Ingrid fick i uppdrag att påbörja arbetet med årsmöteshandlingarna, tillsammans med Mats och Lennart. Ingrid sätter kallelse på anslagstavlan och Bengt F lägger ut kallelsen på klubbens hemsida.

§ 10 Nästa styrelsemöte: måndag 10 augusti kl.16 i klubblokalen.


Vid pennan: Justeras:Ingrid Vestergaard Mats Karlsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80