Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2015-05-04
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Mats Bud
Micke Almgren (fom § 4 Tävlingsverksamheten)
Marie Andrén
Sofia Ryman
Per Söderberg
Karen Gott (endast § 7)
Frånvarande: Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 2 mars 2015 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke meddelade att 213 par spelade kvalificering till DM-par men endast 39 par kom till
finalen varav 31 par gick vidare till SM. Alla finalparen har ännu ej tackat ja till sin plats
varför deltagare länger ner på prislistan kan få plats i SM-Par-Finlen. Hur resebidragen
skall fördelas bestäms på arbetsmötet den 30-31 maj 2015. I Veteraner-DM gick ett par
vidare till SM-spel, i Mixed-DM gick 2 par vidare och i Dam-DM gick 3 par vidare.
Stockholmsserien flyter på, det är fortfarande några matcher kvar.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men har meddelat att höstens utbildning i Steg 2 äger rum i
Stockholm och Steg 1 i Uppsala.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie har haft kontakt med Thomas Winther för att förhöra sig om hjälp med vår
planerade klubbträff. Förslag framfördes att vi försöker få tillstånd en klubbträff i
samband med årsmötet. Ytterligare diskussion om detta sker på arbetsmötet. Thomas
Winther har också försökt få kontakt med de klubbar som inte bedriver någon verksamhet.
Bridgeklubben Syrsan-Holmfast skall begära utträde ur Förbundet, men i gengäld finns
det ev en ny klubb på gång.
Juniorverksamheten.
Per rapporterade att han har ett bra samarbete med Måns Berg. Man har 4-5 bord med
juniorer på fredagar.Björn meddelade att ev kommer en 4:de klass från Rosenbergsskolan i
Södertälje till Bk S.t Erik den 28 maj eller ev den 29 maj. Björn håller i detta evenemang
tillsammans med Per och Sofia. Sofia frågar Bridgeskolan om hjälp med lokal och brickor.
Björn kollar med Mattias ang tider. StBf bjuder ungdomerna på Mac Donalds, Björn bokar
bord. Täbys juniorer är fortfarande aktiva framför allt i BK Alert.

5. Ekonomi
Mats rapporterade om det aktuella utgifts- och inkomstläget. All redovisning är inte klar.
Reseersättningen diskuteras på arbetsmötet så att ett förslag kan läggas fram för årsmötet.
Till arbetsmötet tar Mats fram en prognos att jämföra med budget. Vi ligger troligen på
minus jämfört med budget.

6. Sanktion och VU beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Valberedningen
Karen Gott, som varit sammankallande i valberedningen, meddelade att hon på grund av
sjukdom måste avsäga sig detta uppdrag. Björn meddelar Mats Nyberg detta och ber Mats
tillfråga Gunnar Andersson om han kan bli ledamot av valberedningen. Björn meddelade
att han önskar avgå som ordförande vid nästa årsmöte. Mats bjuds in till arbetsmötet.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

8. Åtgärdslistan.
Endast punkten med Mats ekonomiprognos kvarstår.

9. Nästa möte.
Nästa möte i samband med arbetsmötet den 30 maj 2015 kl 12.00 hos Mats Bud.

10. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan
1. Juniorverksamheten 28 el 29 maj Björn, Per, Sofia
2. Ekonomisk prognos Mats
3. Vidtala Mats Nyberg Björn
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80