Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2015-04-29
Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Ing-Britt Nyholm
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Lena Becksén

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 18/2 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Kent Sjöberg redogjorde, med underlag av resultat- och balansrapport, för det ekonomiska läget och kommande händelser fram till bokslut 2015-06-30. Resultatet ser ut att hamna runt nollstrecket.

4. Info från MBF:s styrelsemöten
Leif Sundqvist lämnade info från MBF:s styrelsemöte som hölls 17/3, där resultat från olika tävlingar presenterades. Till kalendern vill man ha annonsörer. Kalendermöte skall hållas, där spelprogrammen för nästa år skall sammanställas.

5. Klubbavgift 2015-16 (Ingår i FSB:s medlemsavgift)
Ingen förändring i klubbavgiften som är 35 kr för Sundsvallsbridgen.

6. Våravslutningsfest 19/5 kl 18.30
Birgitta Wiberg har varit i kontakt med Margareta i caféterian och förbokat henne för den traditionella vårfesten. Birgitta ordnar även blommor till bordsdukningen, lottringar och sopsäckar. Kent Sjöberg ordnar med dryckerna , lotterivinsterna samt priser till de 3 första i varje poängliga. Ing-Britt Nyholm gör inköpen för själva bordsdukningen på DollarStore, dukar, servetter, plastglas och kaffemuggar för 60 personer som tidigare. Leif svarar för att inbjudan och anmälningslista sätts upp i bridgelokalen samt chokladaskar till pristagarna i poängligorna.. De i styrelsen som kan, samlas ca kl. 16.00 för att ordna dukningen samt förstärkning behövs med hjälp att ställa fram borden.

7. Inköp av hjärtstartare
Lena Becksén har gjort en omfattande utredning angående köp alternativt hyra av hjärtstartare samt varit i kontakt med medicinsk expertis och redovisade underlagen med olika prisalternativ. Efter genomgång beslutades att inköp var bästa alternativ. Lena fick i uppdrag att beställa en hjärtstartare med tillbehör samt att se till att fakturan skickas till Sundsvallsbridgen. Utbildning för hjärtstartare skall ske innan höststarten 2015.

8. Inköp av ny dator
Inköp behövs av 2 st nya datorer, en stationär och en bärbar. Beslöts att Kent Sjöberg ansvarar för inköpet av dessa, kostnaden bedöms vara i storleksordningen 10 tkr inklusive kraftigt stöldskydd (stålwirar). Installationen skall göras snarast efter den 21 maj av Kent, som tar hjälp av Emil Tibblin. Den stationära datorn installeras i sekretariatet och den bärbara i utbildningsrummet.

9. Spelprogram 2015-2016
Dessa är under bearbetning och den 6 maj skall ett första kalendermöte hållas. Leif Sundqvist närvarar från klubbens sida.

10. Tisdagsbridgen
Bridgen på tisdagkvällarna fortsätter att ett mycket litet deltagande. Ett möte skall hållas tillsammans med Medelpads Bridgeförbund om hur vi ska lösa detta med ”elitbridgens” framtid i Medelpad.
Leif och Kent deltar i mötet samt fick i uppdrag att ta fram spelprogram för nästa spelårs tisdagkvällar.
Anneli Sagersten förmedlade en fråga om möjlighet till att spela dambridge en tisdag i månaden.

11. Sommarbridge
Diskuterades om klubben skall arrangera någon sommarbridge sommaren 2015. Sommaren 2014 spelade 10-12 par detta på tisdagskvällarna. Vi måste i så fall hjälpas åt med att vara kvällsvärdar. Intresset skall utredas.

12. Arvoden/kostnadsersättningar
Fördelning enligt föregående år. Viss fördelning av sekreterararvodet ska göras med anledning av den ordinarie sekreterarens frånvaro under vårterminen.

13. Övriga frågor
Uthyrning av lokal till pensionärsklubbar under sommaren togs upp och inget hinder framkom.
Priset bestämdes till oförändrade 300 kr per tillfälle.

14. Nästa möte
Nästa möte äger rum i augusti, datum meddelas senare. Årsmötet äger rum i september.

15. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Tf sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80