Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2015-02-18
Närvarande:
Leif Sundqvist
Ing-Britt Nyholm
Birgitta Wiberg
Annelie Sagersten
Lena Becksén

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 26/11 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Punkten sköts upp till kommande möte då kassören kan närvara.

4. Info från MBF:s styrelsemöten
Leif Sundqvist lämnade info från MBF:s styrelsemöte som hölls 27/1, där bl. a. DM-tävlingar diskuterades.

5. Ny sekreterare/ ersättare lokalansvarig
Då vår sekreterare Ulf Blanck har drabbats av en allvarlig sjukdom, som omöjliggör fortsatt deltagande i styrelsen, måste en ny sekreterare utses. Beslöts att utse Ing-Britt Nyholm till tillförordnad sekreterare fraam till nästa årsmöte. Beslöts också att styrelsen gemensamt ansvarar för lokalfrågorna. För rapportering av tävlingar till Svenska Bridgeförbundet ansvarar Kent Sjöberg och Leif Sundqvist.

6. Cafeteria
Då vår ansvarige för cafeterian tisdagar och torsdagar har påbörjat studier till undersköterska, har hon meddelat styrelsen att hon vill att någon annan tar över. Hon står till förfogande tills vi hittat någon ny. Beslöts att vi annonserar om detta på vår anslagstavla och att Ing-Britt Nyholm tar fram ett förslag.

7. Städning av lokalen
Ordföranden har tagit in en kostnadsförslag från en seriös städfirma och utifrån detta diskuterade vi de alternativ vi har. Inget beslut fattades.

8. Tisdagsbridgen
Tisdagsbridgen har fortfarande ett vikande antal deltagare och situationen är alarmerande. Den senaste tisdagen spelade vi på 4 par. Beslöts att ordföranden gör en skrivelse till de spelare i närområdet, som borde vara intresserade av att spela på denna nivå av konkurrens.
9. Hjärtstartare
Som ett alternativ till att köpa eller hyra en hjärtstartare, framkom ett nytt förslag. Gymmet EGO, beläget mitt över gatan, har en hjärtstartare. EGO har öppettider mellan 07.00 till 22.00 alla de dagar då bridge spelas i vår lokal.
Lena Becksén fick i uppdrag att med medicinsk expertis ta reda på eventuella konsekvenser/risker av den fördröjning (1-2 min) som det medför att hämta hjärtstartaren.


10. Övriga frågor
• På försök har våtservetter för bättre handhygien prövats och tagits emot väl, varför en fortsättning skall ske. Beslöts att ett anslag sätts upp på anslagstavlan med en uppmaning om att alla efter fikat tvättar sina händer antingen med våtservett eller med tvål och vatten.
Skälet till detta är att vi på detta sätt förlänger livslängden på spelkorten och dessutom förbättrar hygienen.

• Efterlystes information om användning av korten Alert och Stop på måndags- och torsdagsbridgen. Kent Sjöberg genomför detta.

11. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 8/4 kl 17.15.

12. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.


Vid protokollet Justeras
Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Tf sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80