Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Närvarande
Åke Lundberg, Erik Westling, Anders Lundgren, Olle Nylander, Bosse Gullefor samt Rune Abrahamsson
Frånvarande
Jimmie Nilsson, Nils-Erik Östman och Ewa Molin
§7 Mötets öppnande
Ordförande Åke Lundberg hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat
§8 Val av protokolljusterare
Till protokoll justerare väljs Erik Westling
§9 Föregående protokoll
gicks igenom och godkändes
§10 Arbeta fram ett förslag hur fyrmanna lagspelet i DM och Div. 4 ska se ut kommande år
a) DM-Lag Erik Westling presenterar ett förslag med kval på tre orter i form av en serie där vinnaren + bästa 2.an går till final
b) Div. 4 gick funderingarna i liknande banor
Styrelsen beslutar att skicka ut Eriks förslag till klubbarna på remiss.
§11 Planeringsmöte
Planeringsmöte för nästa år beslutas att hållas 27 maj i Ullånger
§12 Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslutas att ske 15 april i Ullånger
§13 Övriga frågor
a) ÅBF.s Hemsida
Till ansvarig för hemsidan utses Olle Nylander. Allt som ska publiceras som t.ex. styrelseprotokoll skall skickas till honom
Åke Lundberg ansvarar för dom fysiska protokollen som efter godkännande av justeraren överlämnas till honom
b) Nya klubbar
En PRO-klubb i Övik vill anmäla sig till bridgeförbundet. Åke Lundberg får ansvaret att sköta kontakten med dom

c) Rallytävlingar
Backe har anmält ett intresse att arrangera en rallytävling istället för den inställda Dockstasilver. Styrelsen är imponerade av viljan att anordna en tävling men beslutar att avstå att ta med den i rallyt.
§14 Mötet avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och Docksta BTK för gästfriheten och förklarar mötet avslutat
Vid protokollet Justeras av


Anders Lundgren Erik Westling

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80