Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 Ölandsveckan 2020 - A-final I
11/07 SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll fört vid ÅBF.s styrelsemöte i Ullånger 2014-12-03

Närvarande
Åke Lundberg, Erik Westling, Anders Lundgren, Olle Nylander, Bosse Gullefors, Nils-Erik
Östman samt Rune Abrahamsson

Frånvarande
Jimmie Nilsson och Ewa Molin

§1 Mötets öppnande
Ordförande Åke Lundberg hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

§2 Val av protokolljusterare
Till protokoll justerare väljs Erik Westling

§3 Planering inför spelåret 2015-16. Hur utvecklar/förbättrar vi bridgen i distriktet.
Utbyte mellan klubbar m .m.
Diskussioner förs i ämnet och styrelsen beslutar att Erik Westling tar hand om lagsidan och funderar ut ett förslag om att utveckla den.
Bo Gullefors ser över rallyt och hur man utvecklar den, förslag till nästa möte

§4 Nästa möte
Nästa möte beslutas att ske 3 mars i Ullånger

§5 Övriga frågor
Styrelsen beslutar att Jerry Mähler bör gå steg 3 utbildning som domare kassören tar kontakt med Jerry om kostnader
Erik Westling har nu kontroll över konton och ska nu se över ekonomin
Styrelsen beslutar att Åke Lundberg får i uppdrag att avtacka Jerry Mähler så fort som ett lämpligt tillfälle finns.

§6 Mötet avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och Docksta BTK för gästfriheten och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet Justeras av
Anders Lundgren Erik Westling
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80