Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2015-02-03
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Mats Bud
Marie Andrén
Per Söderberg
Kalle Persson

Frånvarande: Micke Almgren (dock närvarande vid § 4 Tävlings- och Klubbverksamheten) och Sofia Ryman

Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor: årsmötet.

3. Protokoll från styrelsemötet den 19 januari 2015 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke meddelade att endast 17 par är anmälda till Dam-DM. DM-Lag, som spelades i
januari var lyckat med 24 lag. 4 lag går vidare till semifinal. I Mixed-DM spelade 39
par, preliminärt går 3 par vidare. Före den 31/3 2015 måste ansökningar angående
guldtävling vara StBF tillhanda, Marie skickar påminnelse till klubbarna.
Utbildning
Kalle rapporterade att den 15/3 2015 anordnas en kurs i Spader/Ruter/Bridgemate.
8 personer har hittils anmält sig, 6 från Stockholm och 2 från Uppsala. Om ej fler
deltagare anmäler sig hålls kursen av Ryszard.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie har besökt Valhalla BC (tidigare SAS Bk). Klubben verkar ha fått i gång bridgen
med 6-8 bord. De spelar i Oscars församlings lokal på tisdagkvällar. Täby Bridgeallians
har äntligen fått sitt ”Bridgens Hus” , med för tillfället två klubbar, BK Norrort och Näsby
BC som ansvariga. Man hoppas att fler klubbar skall visa sig intresserade att driva sin
bridgeverksamhet här. Lokalen invigs söndagen den 12/4 2015 med en silvertävling för 40
par. Marie skickar ut inbjudan via hemsidan till distriktets klubbar. StBF kommer att
gratulera Alliansen med en gåva vid invigningen, Gunila ordnar detta.
Juniorverksamheten.
Per hade inget nytt att rapportera, fredagsbridgen fortsätter med 4-5 bord.5. Ekonomi
Mats rapporterade att allt fungera på den ekonomiska sidan. Han kommer att lämna en
prognos till nästa styrelsesammanträde.

6. Sanktioner och VU-beslut
Norrortsalliansen har fått sanktion för en invigningstävling- silver, den 12/4 2015.

7. Övriga frågor
Årsmötet planeras till lördagen den 5/9 2015 och äger rum i Bridgens Hus, Kemistvägen 6,
Täby. Mötet börjar kl 12.00 och spelet (oktobersilver) kl 14.00. StBF bjuder på spel och
lättare förtäring före spelet till samtliga som närvarar på årsmötet. Vårt arbetsmöte äger
rum den 30-31 maj 2015 hos Mats.

8. Åtgärdslistan.
Alla punkter är åtgärdade.

9. Nästa möte.
Nästa möte den 4 maj 2015 kl 17.00 på BK S:t Erik.

10. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan
1. Påminnelse-mail ang sista datum för sanktioner Marie
2. Invigningsgåva till Norrortsalliansen Gunila
3. Ekonmisk prognos Mats
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80