Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2014-09-23

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Ing-Britt Nyholm
Anneli Sagersten


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 26/08 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Konstituering av styrelse
Styrelsen konstituerades enligt följande: Ordf. Leif Sundqvist
Sekr. Ulf Blanck
Kassör Kent Sjöberg
V.ordf. Birgitta Wiberg
Ledamot. Ing-Britt Nyholm
Ersättare Anneli Sagersten och Lena Becksén

Styrelsen beslöt att firmatecknare är ordföranden Leif Sundqvist och kassören Kent Sjöberg var för sig.

4. Från Årsmötet
De synpunkter som revisorerna lämnade inför årsmötet diskuterades. Styrelsen uppdrog åt ordf Leif Sundqvist att göra en utredning av konsekvenserna av detta.

5. Info från Bridgeförbundet
I info från bridgeförbundet noterades att spelavgiften till förbundet ökat från 2,50 kr till 3.50 kr, en ökning med 2 kr per par. Vidare noterades att det nu finns en typ av minikurser i olika ämnen att ladda hem från spadersidan.

6. Inköp av brickläggningskortlekar
Beslöt inköpa ytterligare 200 kortlekar.

7. Allsvenskan div 3 4/10
Allsvenskan div 3 Mellersta Norrlands andra sammandrag arrangeras av Sundsvallsbridgen den 4/10 och Kent Sjöberg fick i uppdrag att vara tävlingsansvarig.

8. Mail adresser
Klubbens mail adress är: » epost.
BFRs mail adress är: » epost ( Obs! Den felaktiga stavningen av bfr har blivit brf pga av en miss av Telia).


9. Övriga frågor
• Ordf Leif Sundqvist kontaktar bostadsrättsföreningen om vad som gäller för underhållet i vår lokal.
• Det uppdrogs åt Ulf Blanck att följa upp vilka som inte betalt årets medlemsavgift och påminna dessa om att göra det.

10. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 29/10 kl. 17.30 med efterföljande styrelsemiddag.

11. Avslutning
Ordf avslutade mötet.
Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80