Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2014-08-26

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Birgitta Wiberg
Per Eskilsson
Anneli Sagersten


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 29/04 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska Läget
Ekonomiska läget är nu plus ca 15 tusen kronor, trots att hyran är förbetald för maj/juni.
Åtgärder inför årsstämma
• Åtgärder inför nya spelåret, inga förändringar föreslås.
• Dagordning för årsstämma, upprättas av ordf.
• Verksamhetsberättelse, upprättas av ordf.
• Revision 2013-2014, är på gång.
• Klubbmästerskap, förbereds.
• Valberedning, kontaktas.
• Förslag kostnadsersättningar styrelse 2013-2014, oförändrad
• Startavgifter klubbtävlingar 2014-2015, oförändrade.
• Årsavgift till Sundsvallbridgen 2015-2016, oförändrad


4. Bidrag SM deltagande 2014
Beslöts att vara 500 kr. per deltagare.

5. Ersättning städning.
Då slitaget väntas öka då antalet hyresgäster ökat, ökar städbehovet beslöts därför höja städersättningen med 250 kr. till 1500 kr./mån.

6. Caféservering torsdagskvällar
Beslöts att Caféserveringen torsdagskvällar drivs tillsvidare av Noy Cotz.

7. Trivselspel måndagar
Spel på måndagar som tidigare då det krävs fler rutinerade funktionärer än vad som finns tillgängligt för närvarande.

8. Tisdagar vad göra för att höjs deltagarantal
Det låga deltagarantalet på tisdagskvällar gav anledning till diskussion, ett förslag som ansågs värt att prova var att erbjuda frispel på tisdagar för intresserade från mån/torsdagskvällar.

9. Vad göra för att popularisera DM-tävlingar
Styrelsen tveksam till att klubben bidrar med halva avgiften. Ett förslag var att införa handikapptävling och där de med högre handikapp än 30 i det nationella systemet får halv startavgift.


10. Övrigt
• Fönstertätning, arbetet slutför under hösten.
• Målning av vissa ytor i lokalen.
• Färgfläckar på golv bör avlägsnas, golvslitaget bör beaktas.
• Nybörjarkurs börjar 25 september, annonsering förbereds.

11. Nästa möte.
Nästa möte konstituerande 23/9 kl.17:30Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80