Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2014-02-18

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Per Eskilsson
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 19/11 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska Läget
Ekonomiska läget är just nu minus 9.232 kronor, men då är hyran för mars förbetald (ca 8.000 kr). Några oklara punkter i hur julavslutningen hade bokförts förklarades av kassören samt att något kontonamn behöver justeras.

4. DM-Par 23/2 -14
Tävlingen ser ut att få lågt deltagarantal. Kent Sjöberg blir spelande tävlingsledare.

5. Tisdagsbridgen
Tisdagsbridgen dras med lågt deltagarantal och styrelsen diskuterade vad det kan bero på. Några av förklaringarna är dels på grund av otrivsel, då klubben har en person, som uppträder på ett dåligt sätt, dels på grund av att klubbens bättre spelare är väldigt inaktiva. Försök ska göras att förbättra trivseln. Beslöts att cafeterians dåliga lönsamhet kompenseras genom att klubben omgående och till vidare skjuter till 10 kr/spelare. Det betyder i sin tur att alla får kaffet gratis.

6. Övriga frågor
• Resterande fönster som behöver tätning skall utföras under våren.
• Förbättring av målning i korridorsvägg samt spackling efter borttagna lysrörsarmaturer kommer att utföras av Ulf och Per under våren.
Kent Sjöberg kommer att hålla uppföljning av nybörjarkurs på torsdagar en halvtimme före spelstart. Ingen extra avgift tas ut den ingår i den vanliga startavgiften

7. Nästa Möte
Ordföranden kallar till nästa möte under april månad.Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80