Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2014-03-03
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm
Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Kalle Persson
Frånvarande: Mats Bud och Sofia Ryman
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 20 januari 2014 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
DM-Veteraner har spelats, 24 par deltog och preliminärt går 2 par vidare. I fortsättningen skall alla DM-tävlingar-Par spelas med 2-brickorsronder. Minglet efter DM-Veteraner måste inställas på grund av för få deltagare, men vi ordnar nytt mingel efter kommande DM-Mixed och DM- Damer.
Utbildning
Kalle meddelade att endast en person anmält sig till utbildningen den 15-16 mars 2014. Denna utbildning ställs in om det inte blir minst 5 deltagare. Ny utbildning planeras till hösten.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Verksamheten har legat på is ett tag, men Marie tar nu nya tag.
Juniorverksamheten.
Den 13 mars 2014 arrangerar StBF (Björn och Måns) i samband med BKAlert och
Skolhagens skola en bridgedag (skolan har en annorlunda skoldag). 53 elever från
Högstadiet och 3 lärare skall spela bridge mellan 09.30-11.45, därefter bjuder StBF på
pizza och läsk.
Den 14 mars ordnas spel för 4:e och 5:e klass i Myrängsskolans gymnastiksal, Per
Leandersson och Peter Bertheau har lovat att medverka. Det blir spel för 4:e klass mellan
08.30-10.30 och spel för 5:e klass mellan 11.30-13.30. Därefter blir det prisutdelning med
saft och bullar. Inbjudan har gått ut till samtliga 100 elevers föräldrar.
Den 25 mars starta även en bridgekurs (4-5 gånger) som anordnas av BK Alert och StBf
Med Måns som lärare. Information om denna bridgekurs har gått ut till 7000
högstadieelever i Täby. Ersättningen från StBF till BK S:t Erik för Måns juniorsatsning
avgörs efter att juniorprojektet i Norrort är genomfört och rapporterat.

5. Ekonomi
Mats var inte närvarande, men hade framfört önskemål om snabbare inbetalning av
spelavgifterna efter tävlingar. TK och Mats tar kontakt med BK S:t Erik för att komma
överens om hur man bäst skall hantera de ekonomiska mellanhavandena.

6. Sanktioner och VU-beslut
BK S:t Erik har beviljats sanktion för en silvertävling den 6 juni 2014. Inga VU-beslut har tagits.

7. Övriga frågor
SBF har skickat ut inbjudan till höstens distriktmöte. Vi bestämmer under arbetshelgen
vilka som skall deltaga. Bestämdes att arbetsmötet äger rum lördagen den 14 juni 2014 hos
Karen.
BK S:t Erik har frågat om vi kan byta vårt förråd mot ett mindre sådant. Gunila letar reda
på vårt kontrakt med BK S:t Erik angående förrådet för ställningstagande i denna fråga.

8 Åtgärdslistan.
Sedan tidigare kvarstår följande åtgärder: 1) Ta kontakt med SISU.2) Försöka få en ny
styrelsemedlem, som bl. a. kan ta hand om medlemsfrågor. 3) Ta kontakt med
bridgeklubben ELFA.4) Micke har inte ordnat med inbjudan till lagmodul i ruter beroende
på att Ryszard, som skall hålla i detta, inte har varit anträffbar. Övriga punkter åtgärdade.

9. Nästa möte.
Nästa möte blir måndagen den 31 mars 2014 kl 17.00 på S:t Erik.


Vid protokollet: Justeras:_Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan
1. Punkter sedan tidigare Marie och Micke
2. Kontakt med BK S:t Erik angående ekonomiska mellanhavande Mats och TK
3. Leta reda på kontraktet angående förrådet Gunila
v
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80