Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30
Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2013-12-02
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Mats Bud
Marie Andrén
Kalle Persson
Frånvarande: Sofia Ryman
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 28 oktober 2013 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Allsvenskan är avklarad. Klagomål har framförts från div II och div III angående fel
brickor. Tävlingsledare och ekonomiskt ansvarig var BK S:t Erik.
Meddelande angående DM-Lag sänds ut till alla medlemmar och likaså info
angående DM-Par.
Disciplinnämndens bedömning har blivit hårdare. Den har dömt en av distriktets medlemmar till en månads avstängning för olämpligt uppförande mot funktionär.
Utbildning
Kalle har haft utbildning i Steg 1 den 16-17 november 2013. 18 elever deltog, en skrev
inte provet och av de övriga blev 16 elever godkända.
Kalle skall ta kontakt med Upplands BF angående lokal för den planerade Steg II-utbildningen den 15 mars 2014. Kalle ordnar med denna inbjudan till alla som gått
Steg I-utbildning samt till alla klubbar. Dessutom planerar man en kurs i bridge-mate troligen i april 2014, exakt datum klart till nästa möte.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie rapporterade att de klubbar i Norrort, som ordnar Par-tävlingar, fått en ökning av
spelare från andra Stockholmsklubbar.
Elfa-klubben söker stöd hos StBF, Marie tar kontakt.
Marie tar nya tag angående Sisu och skall även försöka rekrytera en ny styrelsemedlem
med klubbinriktning.


Juniorverksamheten
Sofia var inte närvarande men har rapporterat att BK S:t Eriks tävling Pro-Am, där
överskottet går till juniorerna, äger rum den 8 februari 2014 och auktionen börjar den
1 januari 2014.
Den 13 mars 2014 arrangerar StBF (Björn, Sofia, Måns och Erika) i samband med BK
Alert (deras lokal) en bridgedag i Norrorts skola. Det blir spel hela dagen och även
kvällspass. Måns skall så snart som möjligt gå ut med en affisch.
Måns skall också ha bridgeundervisning i skolan på torsdagar.
BK S:t Erik har ansökt att få en del av de pengar, som budgeterades till juniorsatsning, till
Måns lön. Måns planerar tre nybörjarkurser, men beslöts att avvakta med utbetalningen tills
vi får en rapport om vad som gjorts och inte vad som skall göras.

5. Ekonomi

Mats kommer att skicka oss en aktuell ekonomisk ställning. Mats vill splittra upp
budgeten i flera konton t.ex. att alla tävlingar får separata konton.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har tagits.

7. Övriga frågor
Beslöts att betala ut en del av styrelsens ersättningar.
Utskick från StBF kommer i fortsättningen att gå ut via mail till alla medlemmar. De medlemmar som inte önskar något utskick kan dölja sin e-postadress i spader.

8. Åtgärdslistan
Punkterna 1-3 är ännu inte åtgärdade (inköp av prisglas, kontakt med Sisu och val av
adjungerande medlemsansvarig till styrelsen). Övriga punkter är åtgärdade.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 20 januari 2014 kl 17.00 på S:t Erik.

10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.


Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan

1. Punkterna 1-3 från förra mötet TK och Marie
2. Inbjudan till DM-Lag och info ang DM-Par TK
3. Inbjudan till utbildning Steg II och ordna lokal Kalle
4. Hjälp till Elfa-klubben Marie
5. Affisch till skolbridgen Måns
6. Ekonomisk rapport och utbetalning till alla styrelsemedlemmar Mats
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80