Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid konstituerande styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2013-08-26 kl. 15

Plats Klubblokalen

Närvarande Tor Helenius, ordf.
Laila Håkansson
Bengt Fasth
Mats Karlsson
Ann-Christine Persson -
Lennart Reiz
Ingrid Vestergaard

Ej närvarande Gay Thelander§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Protokollet från föregående möte lästes upp och lades till handlingarna. Även utkast till årsmötesprotokoll genomgicks.

§ 3 Styrelsen konstituerade sig och enades om följande ansvarsfördelning:
Vice ordförande Lennart Reiz
Kassör Laila Håkansson
Sekreterare Ingrid Vestergaard
Materialförvaltare Bengt Fasth
Tävlingsansvarig Lennart Reiz
Ansvarig köket Laila Håkansson
Utbildning Mats Karlsson och Gay Thelander
Festansvarig Ann-Christine Pehrson
Ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.

§ 4 Spelprogrammet för hösten fastställdes. Avgift till förbundet vid kval till DM diskuterades. Beslöts att vid KM Mixed den 17 oktober ta ut en avgift om 100:-. Detta gäller även för besökande spelare.

§ 5 Föreningens likvida medel uppgår till ca 75.000:-. Tor presenterade budget för tiden 1.7-31.12. Budgeten visar på ett överskott på ca 11.000:- och vi låter denna ligga till grund för vår fortsatta verksamhet.

§ 6 Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över frågan om priser vid veckotävlingarna. Beslöts att inte höja beloppen. Vi måste ha en buffert för oförutsedda kostnader.
För att få medlemmarna att stanna kvar tills alla tävlande är klara med spelet och slutresultatet är klart, bestämdes att ”kanonen” enbart ska sättas på vid kaffet och därefter när tävlingen är slutspelad.

§ 7 Med tanke på årsmötets beslut att medlemmar ska spela på klubben minst 15 gånger per år för att få ersättning vid t.ex.DM och SM-tävlingar, beslöts revidera den nuvarande ersättningspolicyn.

§ 8 Nybörjarkurserna i Christers regi diskuterades. Ambitionen är att elever i tisdagskvällens övningsspel inte skall ”fastna” där, utan skall uppmuntras gå vidare till i första hand onsdagsspelet med handicap. Lennart och Mats diskuterar med Christer.

§ 9 Lennart kontaktar Karlshamns Bridgeklubb för att efterhöra om de kan representera även vår klubb vid Distriktets årsmöte den 22 september.

§ 10 Städdag fastställdes till lördagen den 21 september kl. 10.

§ 11 Tor återkommer med datum för nästa möte.


Vid pennan: Justeras:Ingrid Vestergaard Tor Helenius
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80