Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2013-08-27

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Per Eskilsson
Anneli Sagersten
Birgitta Wiberg
Birgitta Hedström

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 13/08 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska utfallet 2012-2013
Ett minus på 7068 Kr. blev verksamhetsårets resultat. Fråga ställdes om posterna för brickläggning förts på rätt konton.

4. Verksamhetsberättelse 2012-2013
En slutlig kontroll av alla detaljer återstår och kommer att distribueras via mail före årsmötet till styrelsens medlemmar

5. Budgetförslag 2013-2014
Det framlagda budget förslaget godkändes.

6. Caféansvarig måndag/tisdagskvällar
Beslöts att anlita Margareta för måndagskvällar och Noy Cotz för tisdagskvällar

7. Måndagsspel – upplägg/ansvariga
Styrelsen avvaktar med ändring av upplägg för Trivselbridgen, men vill utreda möjligheter och utbilda lämpliga tävlingsledare


8. Avtackning
Ordf. Leif Sundqvist tog upp tanken på att den uthålliga utbildningsledaren Karin Lodin borde avtackas på årsmötet för sitt långvariga engagemang i utbildande av nya bridgespelare, styrelsen tillstyrkte och beslöt bidra med 1000 kr.9. Övriga frågor
• Medlemsavgifterna bör nu vara betalda Ulf Blanck fortsätter påminna de som missat betalning
• Kent Sjöberg föreslog att klubben skaffar Internet-anslutning, styrelsen hade inget att invända, Leif Sundqvist kollar med bostadsrättsföreningen om det finns något lämpligt nät att ansluta till
10. Nästa möte
Nästa möte torsdagen 19/8 kl.17.45
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80