Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik


Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2013-06-16
Plats: Hos Karen, Skeppargatan 84, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Gunilla Tingström
Sofia Ryman
Kalle Persson (fom §7 och Utbildningsverksamheten)


Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes efter tillägg av punkt 7 Årsmötet.

3. Protokoll från styrelsemötet den 6 maj 2013 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen rapporterade att Stockholmsserien och Dam-ligan är färdigspelade. Pattonguld, som
måste ställas in förra året, fick i år 21 lag.
Utbildning
Kalle kommer att arrangera utbildning Steg 1 samt ruter, spader och bridgemate under
utbildningshelgen 15-17 november. Dessutom ordnas utbildning i ruter, spader och
bridgemate den 14 september i utbildningslokalen. Kalle skickar ut inbjudan.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie planerar att fortsätta besöken på klubbarna till hösten eventuellt tillsammans med
Kristoffer Berg från Sisu. Marie tar kontakt med Kristoffer. – Täbyalliansens lokalfråga är
fortfarande olöst.
Juniorverksamheten
Sofia meddelade att Norra Real ännu inte hört av sig angående besök, ny kontakt tas till
hösten. Vi har inte fått någon rapport från Måns Berg angående hans aktiviteter. StBF
betalar inte ut hans arvode till BK S:t Erik utan rapport.


5. Ekonomi.
Gunilla rapporterade att vår ekonomi är god. Resultatet kommer att bli bättre än
budgeterat. Resebidragen till SM-tävlingarna diskuterades. Arvoden till
styrelsemedlemmarna och distriktstävlingsledaren bestämdes.

6. Sanktioner och VU-beslut.
Sanktion beviljades för BK S:t Eriks och Sofias tävling PRO-AM den 8 februari 2014.
Inga VU-beslut har tagits.

7. Årsmötet.
Diskuterades lämpligt datum för årsmötet. Micke undersöker när det finns lämplig lokal ledig. Så fort detta är klart ordnar Marie inbjudan.

8. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

9. Åtgärdslistan.
Samtliga punkter åtgärdade.

10. Nästa möte.
Nästa möte äger rum måndagen den 19 augusti 2013 kl 16.30 på S:t Erik.

11. Mötet avslutades.
Björn avslutade mötet.


Vid protokollet: Justeras:Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan

1. Inbjudan till utbildning Kalle
2. Inbjudan till årsmötet MarieSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80