Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2013-05-14

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Per Eskilsson
Anneli Sagersten
Birgitta Wiberg
Birgitta Hedström

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 16/04 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Läget under våren har förbättrats med tiotusen, fortsatt minus ca 18 000.

4. Våravslutning 2013-05-21
En sista koll på att allt är förberett, och det praktiska arbetet startar kl.14.00 den 21 maj 2013
Poängligorna sammanställs och meddelas Leif Sundqvist, som inhandlar chokladaskar i erforderligt antal.

5. Spelprogram
Spelprogrammen för kommande säsong genomgicks och mindre justeringar gjordes.

6. Övriga frågor
• Caféansvarig för måndagar och tisdagar för kommande säsong söks, då Valborg Johansson har sagt upp sig från och med 13-05-21 efter många års verksamhet. Beslöts att ordföranden överlämnar en avskedsgåva om cirka 300 kr till Valborg under hennes sista cafékväll.
• Fönstertätning sker den 22/5 kl. 10.00 och de styrelsemedlemmar, som kan ställa upp tar med sig lämpliga verktyg.
• Det hade inkommit ett förslag från de aktiva på Trivselbridgen om att dela det stora deltagarantalet i spel om två grupper. Styrelsen positiv till idén men vill bestämma detaljer inför höststarten.
• Redovisning av de som betalt 40 kr. för spel utan medlemskap bör kunna ske på omformulerat redovisningsformulär. Leif S modifierar aktuell mall.

7. Nästa Möte
Nästa möte 13/8 kl. 17.15 i bridgelokalen.


Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80