Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2013-04-16

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Per Eskilsson
Anneli Sagersten
Birgitta Wiberg
Birgitta Hedström

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 22/01 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Läget under våren något minus, men kassören ser positivt på utvecklingen under resten av budgetåret.

4. Klubbavgift
Klubbens andel i den totala medlemsavgiften som administreras av förbundet, beslöts vara oförändrad 35 kr.

5. Våravslutning 2013-05-21
Våravslutning och dess festarrangemang i sedvanlig anda planlades och fördelades på bästa sätt.

6. Spelprogrammen för kommande säsong.
Spelprogrammen för våra veckovisa speldagar skall vara planerade och Leif Sundqvist tillhanda senast 28/4. Styrelsen beslöt att inta ha något spel med handicap under tisdag kvällarna.

7. Sommarbridge
Sommarbridge kommer att ske som brukligt under hela sommaren 28/5 – 13/8, Kent Sjöberg ansvarig.

8. Övriga frågor
• För att få ligastarten till hösten att flyta smidigare bör mail användas för att förbättra kommunikation med lagledare.
• En snabbare dator önskas, Kerstin Westin kan fixa en dator till höststarten.
• Förnyelse av bridgematerial kommer att inköpas i juli för leverans i samband med bridgefestivalen.
• En mer omfattande städning kommer att ske under före sommaren.
• Ångrengöringsapparat inköps under sommaren.
• Det uppskjutna bytet av fönstertätning i vår sker om möjligt på en regnig dag.

9. Nästa Möte
Nästa möte 14/5 kl 17.30.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80