Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik


Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2013-03-18
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Kalle Persson
Frånvarande: Gunila Langius, Gunilla Tingström och Sofia Ryman

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 18 februari 2013 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen och Micke rapporterade att DM-Lag har genomförts med 16 spelande lag. Ett lag ska betala startavgiften då det inte kan ställa upp på SM semifinal och hoppade av vår tävling. Det är dålig uppslutning till DM-Damer, hittills endast 20 par. Paret som kom sent till DM-Mixed har betalat startavgiften, därmed är ärendet avslutat.
Utbildning
Kalle rapporterade att det är mycket dålig anslutning från Stockholm till utbildningen helgen 13-14/4. Länken till Uppsala saknas så han vet inte hur anslutning är där. Om inte det kommer flera denna vecka så flyttas den till hösten, även då i Uppsala. Till hösten (utbildningshelgen) ska vi ordna Steg 1 i Uppsala och Steg 2 i Stockholm.
Klubb- och medlemsverksamheten
SISU är intresserad att utveckla samarbete med oss. Björn bjuder in deras kontaktperson i Stockholm, Kristoffer Berg, till nästa möte. För att hinna med börjar vi mötet 16.30. Vi bör fundera på vad vi vill ha för hjälp ifrån dem. Marie uppdaterar kontaktpersonslista igen. Vi har fått en enkät om Spader och den har även gått till klubbarna.
Juniorverksamheten
Ingenting att rapportera. Under påsken är det Riksmöte, men vi har inte ännu fått några ansökningar till bidrag. Måns Berg hade en GroupOn träff i helgen för 35+ med fem och halv bord.

5. Ekonomi.
Gunilla var inte närvarande, men har bifogat en ekonomisk rapport.

6. Sanktioner och VU-beslut.
BK S:t Erik har ansökt om guldsanktion för Plattliret och IAF vilka mötet tillstyrkte. 2014 är det svårt att hitta ett bra datum till Patton Lag Guld med sen Påsk och EM. Om tävlingen i år är lyckad kan vi söka guldsanktion senare utan att den kommer med i tävlingskalendern. Om tävlingen går först i augusti är det 2014-15-säsongen. En ansökan om silversanktion för Norrligan avslås med motivering att ansökan ska ske innan tävlingen startas, inbjudan måste ut till alla klubbar i distriktet och ansvarig TL måste ha steg 2 tävlingslicens.
Inga VU-beslut har tagits.

7. BK S:t Eriks policy vid inställda matcher, som inte kunnat spelas.
Gunila hade väckte frågan efter ett beslut från BK S:t Erik. StBF ställer sig neutralt och lämna denna fråga utan åtgärd.

8. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

9. Åtgärdslistan.
Samtliga punkter åtgärdade.

10. Nästa möte.
Nästa möte äger rum måndagen den 6 maj 2013 kl 16.30 på S:t Erik.

11. Mötets avslutande.
Björn avslutade mötet.


Vid protokollet: Justeras:Karen Gott Björn Wenneberg

Åtgärdslistan

1. Informera om DM-Par TK
2. Kontakta Richard angående utbildning Calle
3. Inbjuda SISU till nästa styrelsemöte Björn
4. Skicka in ansökningar om guldsanktioner TK
5. Informera om beslut angående Norrligan TK

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80