Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2013-01-09


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Sune Häggbom
Inger Byström
Emil Tibblin
Andreas Westman
Martin Berglund


1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2012-12-05 gicks igenom och godkändes.


4. Info från FSB
Inget utskick från FSB har kommit sedan förra mötet. Ordföranden påminde om anmälan till Stena Line Cup, där det nu är cirka 420 lag anmälda, varav 5 från Medelpad.


5. Rapporter

Ekonomi
Kassören rapporterade följande:
• Alla fakturor betalda.
• På postgirot finns cirka 9.700 kronor.
• Reseersättning utbetald till deltagarna i 2012 års final av Nybörjarträffen.
• Ekonomisk clearing klar med Sundsvallsbridgen för ligaspelet hösten 2012.

Tävlingar

Medelpadsrallyt, deltävling 3
Den tredje deltävlingen i Medelpadsrallyt spelades 27 december med 10 par. Vann gjorde Carina Sjöblom - Bo Sundström före Helena Strömberg-Dan Bylund och trea blev Katarina Billefjord Thorngren – Jim Thorngren.
6. Kommande tävlingar

Allsvenskan div 4
Spelordningen är klar och matcherna spelas ve 2 och ve 3 nu i januari.

DM-Veteraner
Diskuterades upplägget av tävlingen och beslut togs om att vi siktar på spel på 2 måndagar dagtid under våren. Inga speldatum fastställdes.

DM-mixed 27/1
Inbjudan utskickad och spelas med Alnö BK som arrangör i Sundsvallsbridgens lokaler.

DM-Lag/Medelpadsmästerskapet
Beslut togs om att tävlingen spelas som en serie, där alla möter alla. Således inget finalspel som planerat var i mitten av mars. 6 lag är anmälda och vi jobbar på att få ihop 8 lag. Spelet sker 3 onsdagar, 23/1, 20/2 och 27/2.

DM-Par24/2
Kvalspel sker på klubbarna och Sundsvallsbridgen har sitt kvalspel den 29 januari. Möjlighet finns att köpa in sig direkt till finalspelet. Finalen spelas söndagen den 24 februari med Sundsvallsbridgen som arrangör.

DM-Individuellt
Tävlingens spelas två onsdagar i april, 17/4 och 24/4, med Alnö BK som arrangör.


7. Kalendern
Kassören redovisade att vi har tappat ett antal annonsörer och att kalenderns kostnader var cirka 6.000 kronor för MBF för spelåret 2012-2013. Ordföranden påpekade att årsmötet hade beslutat att vi ska fortsätta med kalendern, så något måste göras för att minska minusresultatet. Diskuterades diverse förslag och beslut togs om att vi ska höja styckepriset från 12 kronor till 20 kronor.


8. Åtgärdslista

Genomgång skedde och alla ärenden var avklarade.

Listan kompletteras i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.


9. Övriga frågor

• Andreas Westman rapporterade att han talat med Bo Bylehn om att vara skribent i Sundsvalls Tidning. Tyvärr tackade Bo nej, så vi måste hitta någon annan.
• Emil Tibblin hade kontaktat redaktionen för ”Detta händer i Sundsvall”. Bidrag till dem skall skickas in via ett användarkonto. Emil T fick i uppdrag att lägga upp ett sådant och se till att vi kommer igång med detta.10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte bokades inte in, utan ordföranden återkommer med kallelse.


11. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund


ÅTGÄRDSLISTA 2012 - 2013

Åtgärd Ansvarig Färdig- datum Status
Redovisa Guldskvadern Dan Bylund 12-10-01 Klart
Sätta upp anm.lista Triangelträffen Leif Sundqvist 12-09-13 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Damer Leif Sundqvist 12-09-25 Klart
Guldskvadern, resultatlista Poker och sammanlagt Dan Bylund 12-09-30 Klart
Allsvenskan div 4 Emil Tibblin 12-11-12 Klart
Kolla upp reseersättning från FSB för SM-Par Nybörjarträffen Ylva Papp 12-09-25 Klart
Vidtala tänkbar skribent till ST Andreas Westman 12-12-15 Klart
Planera och organisera arrangemanget inför Triangelträffen Andreas Westman 12-10-03 Inaktuellt
Brickläggning till Triangelträffen Leif Sundqvist 12-10-03 Inaktuellt
Ta fram beslut för inköp av laptop Leif Sundqvist 12-09-25 Inaktuellt
Ta fram och sätta upp samåkningslista Triangelträffen Leif Sundqvist 12-09-23 Inaktuellt
Resultatredovisning Medelpadsrallyt Leif Sundqvist 12-11-08 Klart
Kontakt ”Detta händer i Sundsvall” Emil Tibblin 12-12-15 Klart
Nytt datum för DM-veteraner Leif Sundqvist 13-01-10 Ej beslutat
Nytt datum för DM-lag Leif Sundqvist 13-01-15 Klart
Spelordning div 4 Allsvenskan Emil Tibblin 12-12-28 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Mixed Per Jansson 13-01-10 Klart
Upplägg av användarkonto Emil Tibblin 13-02-15
Ragga lag till DM-lag Leif Sundqvist 13-01-17 Klart

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80