Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik


Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-11-04
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Frånvarande: Hans Schauman, Gunilla Tingström, Sofia Ryman och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 7 oktober 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Tävlingskommittén har försökt få ut information till alla medlemmar i över en vecka, men
utan resultat på grund av något fel med spader på hemsidan. Tävling för mindre rutinerade
äger rum den 24 november på S:t Erik. Marie skickar ut inbjudan till denna tävling till alla
klubbansvariga. Allsvenskan flyter på och Stockholmsserien har kommit igång. De som
inte har betalt anmälningsavgiften får en ny påminnelse, som kostar 100 kronor. Våra
prisglas har kommit. DM-kval den 3 november är inställt då flera lag hoppat av på grund
av för dålig anslutning. Information om DM/SM-Par-kval kommer på hemsidan.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men inget nytt har tillkommit.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie presenterade ett dokument angående samtliga klubbars verksamhet samt
klubbansvariga. Marie skall uppdatera den i de fall det råder tveksamhet angående
klubbarnas verksamhet.
Juniorverksamheten
Sofia var ej närvarande. Vi får avvakta med planerade besök på Norra Real. Björn
efterlyste rapport från Måns angående pågående projekt. Björn skall ta kontakt med
Mårten Gustafsson och efterhöra hur Måns projekt framskrider.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande men hade skickat med aktuell ekonomisk ställning.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut tagits.

7. Övriga frågor
Marie har fixat vår telefon, telefon, laddare och loggbok finn i vår skrubb.

8. Åtgärdslistan
Besök på Norra Real är uppskjutet.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 14 januari 2013 kl 17.00 på S:t Erik.


10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan


1. Info till klubbarna angående DM/Par TK
2. Meddela klubbansvariga om Tävling för Mindre Rutinerade Marie 3. Fråga Mårten Gustafsson om Måns projekt Björn
4. Uppdatera dokument angående klubbverksamheten Marie
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-11-04
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Frånvarande: Hans Schauman, Gunilla Tingström, Sofia Ryman och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 7 oktober 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Tävlingskommittén har försökt få ut information till alla medlemmar i över en vecka, men
utan resultat på grund av något fel med spader på hemsidan. Tävling för mindre rutinerade
äger rum den 24 november på S:t Erik. Marie skickar ut inbjudan till denna tävling till alla
klubbansvariga. Allsvenskan flyter på och Stockholmsserien har kommit igång. De som
inte har betalt anmälningsavgiften får en ny påminnelse, som kostar 100 kronor. Våra
prisglas har kommit. DM-kval den 3 november är inställt då flera lag hoppat av på grund
av för dålig anslutning. Information om DM/SM-Par-kval kommer på hemsidan.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men inget nytt har tillkommit.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie presenterade ett dokument angående samtliga klubbars verksamhet samt
klubbansvariga. Marie skall uppdatera den i de fall det råder tveksamhet angående
klubbarnas verksamhet.
Juniorverksamheten
Sofia var ej närvarande. Vi får avvakta med planerade besök på Norra Real. Björn
efterlyste rapport från Måns angående pågående projekt. Björn skall ta kontakt med
Mårten Gustafsson och efterhöra hur Måns projekt framskrider.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande men hade skickat med aktuell ekonomisk ställning.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut tagits.

7. Övriga frågor
Marie har fixat vår telefon, telefon, laddare och loggbok finn i vår skrubb.

8. Åtgärdslistan
Besök på Norra Real är uppskjutet.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 14 januari 2013 kl 17.00 på S:t Erik.


10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan


1. Info till klubbarna angående DM/Par TK
2. Meddela klubbansvariga om Tävling för Mindre Rutinerade Marie 3. Fråga Mårten Gustafsson om Måns projekt Björn
4. Uppdatera dokument angående klubbverksamheten Marie
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-11-04
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Frånvarande: Hans Schauman, Gunilla Tingström, Sofia Ryman och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 7 oktober 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Tävlingskommittén har försökt få ut information till alla medlemmar i över en vecka, men
utan resultat på grund av något fel med spader på hemsidan. Tävling för mindre rutinerade
äger rum den 24 november på S:t Erik. Marie skickar ut inbjudan till denna tävling till alla
klubbansvariga. Allsvenskan flyter på och Stockholmsserien har kommit igång. De som
inte har betalt anmälningsavgiften får en ny påminnelse, som kostar 100 kronor. Våra
prisglas har kommit. DM-kval den 3 november är inställt då flera lag hoppat av på grund
av för dålig anslutning. Information om DM/SM-Par-kval kommer på hemsidan.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men inget nytt har tillkommit.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie presenterade ett dokument angående samtliga klubbars verksamhet samt
klubbansvariga. Marie skall uppdatera den i de fall det råder tveksamhet angående
klubbarnas verksamhet.
Juniorverksamheten
Sofia var ej närvarande. Vi får avvakta med planerade besök på Norra Real. Björn
efterlyste rapport från Måns angående pågående projekt. Björn skall ta kontakt med
Mårten Gustafsson och efterhöra hur Måns projekt framskrider.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande men hade skickat med aktuell ekonomisk ställning.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut tagits.

7. Övriga frågor
Marie har fixat vår telefon, telefon, laddare och loggbok finn i vår skrubb.

8. Åtgärdslistan
Besök på Norra Real är uppskjutet.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 14 januari 2013 kl 17.00 på S:t Erik.


10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan


1. Info till klubbarna angående DM/Par TK
2. Meddela klubbansvariga om Tävling för Mindre Rutinerade Marie 3. Fråga Mårten Gustafsson om Måns projekt Björn
4. Uppdatera dokument angående klubbverksamheten Marie
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-11-04
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Frånvarande: Hans Schauman, Gunilla Tingström, Sofia Ryman och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 7 oktober 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Tävlingskommittén har försökt få ut information till alla medlemmar i över en vecka, men
utan resultat på grund av något fel med spader på hemsidan. Tävling för mindre rutinerade
äger rum den 24 november på S:t Erik. Marie skickar ut inbjudan till denna tävling till alla
klubbansvariga. Allsvenskan flyter på och Stockholmsserien har kommit igång. De som
inte har betalt anmälningsavgiften får en ny påminnelse, som kostar 100 kronor. Våra
prisglas har kommit. DM-kval den 3 november är inställt då flera lag hoppat av på grund
av för dålig anslutning. Information om DM/SM-Par-kval kommer på hemsidan.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men inget nytt har tillkommit.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie presenterade ett dokument angående samtliga klubbars verksamhet samt
klubbansvariga. Marie skall uppdatera den i de fall det råder tveksamhet angående
klubbarnas verksamhet.
Juniorverksamheten
Sofia var ej närvarande. Vi får avvakta med planerade besök på Norra Real. Björn
efterlyste rapport från Måns angående pågående projekt. Björn skall ta kontakt med
Mårten Gustafsson och efterhöra hur Måns projekt framskrider.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande men hade skickat med aktuell ekonomisk ställning.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut tagits.

7. Övriga frågor
Marie har fixat vår telefon, telefon, laddare och loggbok finn i vår skrubb.

8. Åtgärdslistan
Besök på Norra Real är uppskjutet.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 14 januari 2013 kl 17.00 på S:t Erik.


10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan


1. Info till klubbarna angående DM/Par TK
2. Meddela klubbansvariga om Tävling för Mindre Rutinerade Marie 3. Fråga Mårten Gustafsson om Måns projekt Björn
4. Uppdatera dokument angående klubbverksamheten Marie
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-11-04
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Frånvarande: Hans Schauman, Gunilla Tingström, Sofia Ryman och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 7 oktober 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Tävlingskommittén har försökt få ut information till alla medlemmar i över en vecka, men
utan resultat på grund av något fel med spader på hemsidan. Tävling för mindre rutinerade
äger rum den 24 november på S:t Erik. Marie skickar ut inbjudan till denna tävling till alla
klubbansvariga. Allsvenskan flyter på och Stockholmsserien har kommit igång. De som
inte har betalt anmälningsavgiften får en ny påminnelse, som kostar 100 kronor. Våra
prisglas har kommit. DM-kval den 3 november är inställt då flera lag hoppat av på grund
av för dålig anslutning. Information om DM/SM-Par-kval kommer på hemsidan.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men inget nytt har tillkommit.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie presenterade ett dokument angående samtliga klubbars verksamhet samt
klubbansvariga. Marie skall uppdatera den i de fall det råder tveksamhet angående
klubbarnas verksamhet.
Juniorverksamheten
Sofia var ej närvarande. Vi får avvakta med planerade besök på Norra Real. Björn
efterlyste rapport från Måns angående pågående projekt. Björn skall ta kontakt med
Mårten Gustafsson och efterhöra hur Måns projekt framskrider.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande men hade skickat med aktuell ekonomisk ställning.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut tagits.

7. Övriga frågor
Marie har fixat vår telefon, telefon, laddare och loggbok finn i vår skrubb.

8. Åtgärdslistan
Besök på Norra Real är uppskjutet.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 14 januari 2013 kl 17.00 på S:t Erik.


10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan


1. Info till klubbarna angående DM/Par TK
2. Meddela klubbansvariga om Tävling för Mindre Rutinerade Marie 3. Fråga Mårten Gustafsson om Måns projekt Björn
4. Uppdatera dokument angående klubbverksamheten Marie
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-11-04
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Frånvarande: Hans Schauman, Gunilla Tingström, Sofia Ryman och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 7 oktober 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Tävlingskommittén har försökt få ut information till alla medlemmar i över en vecka, men
utan resultat på grund av något fel med spader på hemsidan. Tävling för mindre rutinerade
äger rum den 24 november på S:t Erik. Marie skickar ut inbjudan till denna tävling till alla
klubbansvariga. Allsvenskan flyter på och Stockholmsserien har kommit igång. De som
inte har betalt anmälningsavgiften får en ny påminnelse, som kostar 100 kronor. Våra
prisglas har kommit. DM-kval den 3 november är inställt då flera lag hoppat av på grund
av för dålig anslutning. Information om DM/SM-Par-kval kommer på hemsidan.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men inget nytt har tillkommit.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie presenterade ett dokument angående samtliga klubbars verksamhet samt
klubbansvariga. Marie skall uppdatera den i de fall det råder tveksamhet angående
klubbarnas verksamhet.
Juniorverksamheten
Sofia var ej närvarande. Vi får avvakta med planerade besök på Norra Real. Björn
efterlyste rapport från Måns angående pågående projekt. Björn skall ta kontakt med
Mårten Gustafsson och efterhöra hur Måns projekt framskrider.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande men hade skickat med aktuell ekonomisk ställning.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut tagits.

7. Övriga frågor
Marie har fixat vår telefon, telefon, laddare och loggbok finn i vår skrubb.

8. Åtgärdslistan
Besök på Norra Real är uppskjutet.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 14 januari 2013 kl 17.00 på S:t Erik.


10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan


1. Info till klubbarna angående DM/Par TK
2. Meddela klubbansvariga om Tävling för Mindre Rutinerade Marie 3. Fråga Mårten Gustafsson om Måns projekt Björn
4. Uppdatera dokument angående klubbverksamheten Marie
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-11-04
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Frånvarande: Hans Schauman, Gunilla Tingström, Sofia Ryman och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 7 oktober 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Tävlingskommittén har försökt få ut information till alla medlemmar i över en vecka, men
utan resultat på grund av något fel med spader på hemsidan. Tävling för mindre rutinerade
äger rum den 24 november på S:t Erik. Marie skickar ut inbjudan till denna tävling till alla
klubbansvariga. Allsvenskan flyter på och Stockholmsserien har kommit igång. De som
inte har betalt anmälningsavgiften får en ny påminnelse, som kostar 100 kronor. Våra
prisglas har kommit. DM-kval den 3 november är inställt då flera lag hoppat av på grund
av för dålig anslutning. Information om DM/SM-Par-kval kommer på hemsidan.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men inget nytt har tillkommit.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie presenterade ett dokument angående samtliga klubbars verksamhet samt
klubbansvariga. Marie skall uppdatera den i de fall det råder tveksamhet angående
klubbarnas verksamhet.
Juniorverksamheten
Sofia var ej närvarande. Vi får avvakta med planerade besök på Norra Real. Björn
efterlyste rapport från Måns angående pågående projekt. Björn skall ta kontakt med
Mårten Gustafsson och efterhöra hur Måns projekt framskrider.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande men hade skickat med aktuell ekonomisk ställning.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut tagits.

7. Övriga frågor
Marie har fixat vår telefon, telefon, laddare och loggbok finn i vår skrubb.

8. Åtgärdslistan
Besök på Norra Real är uppskjutet.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 14 januari 2013 kl 17.00 på S:t Erik.


10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan


1. Info till klubbarna angående DM/Par TK
2. Meddela klubbansvariga om Tävling för Mindre Rutinerade Marie 3. Fråga Mårten Gustafsson om Måns projekt Björn
4. Uppdatera dokument angående klubbverksamheten Marie
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-11-04
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Frånvarande: Hans Schauman, Gunilla Tingström, Sofia Ryman och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 7 oktober 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Tävlingskommittén har försökt få ut information till alla medlemmar i över en vecka, men
utan resultat på grund av något fel med spader på hemsidan. Tävling för mindre rutinerade
äger rum den 24 november på S:t Erik. Marie skickar ut inbjudan till denna tävling till alla
klubbansvariga. Allsvenskan flyter på och Stockholmsserien har kommit igång. De som
inte har betalt anmälningsavgiften får en ny påminnelse, som kostar 100 kronor. Våra
prisglas har kommit. DM-kval den 3 november är inställt då flera lag hoppat av på grund
av för dålig anslutning. Information om DM/SM-Par-kval kommer på hemsidan.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men inget nytt har tillkommit.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie presenterade ett dokument angående samtliga klubbars verksamhet samt
klubbansvariga. Marie skall uppdatera den i de fall det råder tveksamhet angående
klubbarnas verksamhet.
Juniorverksamheten
Sofia var ej närvarande. Vi får avvakta med planerade besök på Norra Real. Björn
efterlyste rapport från Måns angående pågående projekt. Björn skall ta kontakt med
Mårten Gustafsson och efterhöra hur Måns projekt framskrider.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande men hade skickat med aktuell ekonomisk ställning.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut tagits.

7. Övriga frågor
Marie har fixat vår telefon, telefon, laddare och loggbok finn i vår skrubb.

8. Åtgärdslistan
Besök på Norra Real är uppskjutet.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 14 januari 2013 kl 17.00 på S:t Erik.


10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan


1. Info till klubbarna angående DM/Par TK
2. Meddela klubbansvariga om Tävling för Mindre Rutinerade Marie 3. Fråga Mårten Gustafsson om Måns projekt Björn
4. Uppdatera dokument angående klubbverksamheten Marie
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-11-04
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Frånvarande: Hans Schauman, Gunilla Tingström, Sofia Ryman och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 7 oktober 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Tävlingskommittén har försökt få ut information till alla medlemmar i över en vecka, men
utan resultat på grund av något fel med spader på hemsidan. Tävling för mindre rutinerade
äger rum den 24 november på S:t Erik. Marie skickar ut inbjudan till denna tävling till alla
klubbansvariga. Allsvenskan flyter på och Stockholmsserien har kommit igång. De som
inte har betalt anmälningsavgiften får en ny påminnelse, som kostar 100 kronor. Våra
prisglas har kommit. DM-kval den 3 november är inställt då flera lag hoppat av på grund
av för dålig anslutning. Information om DM/SM-Par-kval kommer på hemsidan.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men inget nytt har tillkommit.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie presenterade ett dokument angående samtliga klubbars verksamhet samt
klubbansvariga. Marie skall uppdatera den i de fall det råder tveksamhet angående
klubbarnas verksamhet.
Juniorverksamheten
Sofia var ej närvarande. Vi får avvakta med planerade besök på Norra Real. Björn
efterlyste rapport från Måns angående pågående projekt. Björn skall ta kontakt med
Mårten Gustafsson och efterhöra hur Måns projekt framskrider.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande men hade skickat med aktuell ekonomisk ställning.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut tagits.

7. Övriga frågor
Marie har fixat vår telefon, telefon, laddare och loggbok finn i vår skrubb.

8. Åtgärdslistan
Besök på Norra Real är uppskjutet.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 14 januari 2013 kl 17.00 på S:t Erik.


10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan


1. Info till klubbarna angående DM/Par TK
2. Meddela klubbansvariga om Tävling för Mindre Rutinerade Marie 3. Fråga Mårten Gustafsson om Måns projekt Björn
4. Uppdatera dokument angående klubbverksamheten Marie


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80