Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 22:e november 2005

Plats & Tid: Timrå, 17.30 – 18.30
Närvarande: Anders Jakobsson, Jan Ödén, Ulf Henriksson, Bo Sundström, Gunnar Ahlberg, Åke Larsson, Anneli Sagersten
Ej närvarande: Henry Häljeryd, Ulla Blanck, Dan Bylund

§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med några tillägg under övriga frågor

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 3: e oktober gicks igenom och godkändes.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Ulf gick igenom den information som inkommit från FSB.

• Svenska resultaten från VM i Estoril blev:
Öppen klass 4:e plats
Dam: 15:e plats
Senior 16:e plats

• Gunnar Andersson tar över som kapten för öppna landslaget efter Jan Kamras.

• Utbildningsveckan för bridgelärare och klubbfunktionärer på Bosön 17- 20/11 blev fulltecknad.

• En grundlig beskrivning av hur Nationellt Handikapp beräknas finns nu på FSB: s webb. Handikappskalan går enligt modell från golfen från 0 – 52, där 52 är ingångsvärdet för nybörjare. Handikappet (hcp) för alla spelare finns registrerat på FSB:s Medlem På Nätet. Distriktets lägsta handikapp just när protokollet skrivs har Lars-Åke Mattsson med 5,2. Lägsta hcp i hela landet har f.d. SBK: aren Thomas Magnusson med - 3,4. Handikappet justeras efter varje registrerad tävling.

Utdrag från FSB:s styrelseprotokoll, 2005-10-14 (före Riksstämman)
• FSB ligger 400 000 kr bättre än budget för 1:a kvartalet.
• TK funderar på en lösning där klubbarna betalar per mästarpoäng i stället för per kupong.
• Antalet betalande medlemmar ökar stadigt.

Utdrag från FSB:s styrelseprotokoll, 2005-10-15
• Ett konstituerande möte

Utdrag från FSB:s styrelseprotokoll, 2005-11-11
• Lagkommissionen: Knut Backman har avgått och ersatts med Christer Grähs, BK Albrekts
• Disciplinnämnden: Lars Åhlén har avgått, ersättare söks via FSB: s hemsida.
• Det skall tas fram en systemdeklaration i avvikande färg för nybörjare. Mot dessa par får man bara spela med naturliga system.

§ 5 Rapporter

Ekonomi. Jan informerade om ekonomin. Från DM Damer saknas redovisning. För spelkalendern saknas intäkt för en annons. Torphammar har skickat brev med som i 1:a hand var avsett för Dan för redovisning av oktobersilver.

Internet Per hade inte rapporterat något

Kalendern Ulla var inte närvarande.

Ungdom Inget nytt.

Tävlingar Dan rapporterade via Ulf att Ångermanland tagit kontakt för att ev. spela Allsvenskan Div 4. Beslut: Frågan är värd att driva vidare med tanke på att inget av distrikten fick ihop tillräckligt med lag 2005 för att starta en egen serie.

§ 6 Riksstämman
Jan och Anders deltog från MBF. Besluten togs enligt de förslag som MBF rekommenderade. Protokoll finns på FSB:s hemsida.

§ 7 Aktivitetslista

• Annelie rapporterade att 12 besökare som anmälde sig som intresserade av bridge vid Selånger Marknad deltar i den kurs som pågår nu. Övriga kommer att informeras av Karin Lodin även vid nästa kurstillfälle.
• Det börjar redan vara i senaste laget för att ansöka om en guldtävling. Beslut: Anders ringer Dan och följer upp arbetet med guldtävling 2006.
• Regler för DM par. Dan behöver göra ett förtydligande om hur anmälningarna går till i utskicket till arrangerande klubb.
• Plaketter för DM tävlingar är inköpta
• Ulf presenterade förslaget till motion om förändrat räkenskapsår. Förslaget skall revideras till nästa möte genom att stycket om ansvarsmässig nackdel tas bort.

§ 8 Övriga frågor

Hyreskontrakt
Ett förslag från Alliansen presenterades av Jan. Beslut: kontraktsförslaget godkändes förutsatt att MBF får tillgång till ett skåp i lokalen.

DM Damer
I motsats till vad som rapporterats i ST har det inte lottats vilket par som är 1:a reserv till SM finalen. På Dan Bylunds begäran gjordes därför lottningen på styrelsemötet. Vinnare i lottdragningen och 1:a reserv till SM blev Monica Thunström och Gunnel Sandberg.

Sundsvallsligan
Dan ville att reglerna vid WO skulle tydliggöras.
• Resultatet blir 0 – 18
• Om ett lag drar sig ur serien reduceras kostnaden för övriga lag. Kostnaden per match skall vara lika för alla deltagande lag .
• Prispengar reduceras inte.

DM Lag / Medelpadsmästerskapet
Bo undrade varför inte finalerna spelas vid olika tillfällen så att alla deltagande lag ges chansen att vara med på båda finalerna. Ingen hade ett bra svar om vad som sades vid kalendermötet om detta. Beslut: Kalendermötet skall protokollföras och till nästa år rekommenderat styrelsen att finalerna spelas vid 2 olika tillfällen.

Nästa styrelsemöte: onsdagen den 21:e december, kl 18.00 i Bridgealliansens lokal.

§ 9 Mötets avslutande
Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan Justeras

Ulf Henriksson Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80