Kommande tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
Rapporterade tävlingar
17/11 Partävling, Simultan
17/11 Guldsimultan
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 18 maj 2005

Plats & Tid: Sundsvall, 14.00 – 16.30
Närvarande: Anders Jakobsson, Ulf Henriksson, Gunnar Ahlberg, Anneli Sagersten, Ulla Blanck, Dan Bylund, , Bo Sundström (från § 6), Per Jansson (§ 3 och § 6)
Ej närvarande: Jan Ödén, Henry Häljeryd, Åke Larsson

§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget att Per Jansson fick ta ”sina” punkter först. Dessa punkter finns på den plats i protokollet som de skulle ha tagits upp enligt agendan.

§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från 1:a maj gicks igenom och godkändes.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Årets Riksläger för juniorer hålls 5-7 maj i Ystad, ingen från distriktet deltar.

Resultatet från den nationella tävlingen Nybörjarträffen har lagts ut på FSB:s hemsida. På en fantasiskt bra 3: e plats av 463 par kom Carina Eriksson – Linda Eriksson, Sallyhills BK. Anita och Nils Ivrell kom på 39:9 och Katarina Åkeborg – Bertil Häggström kom på 41: a plats.

§ 5 Fastställande av roller
Inga nya rollbeskrivningar presenterades. Aktiviteten kvarstår, se bilaga 1, Aktivitetslista 050518.

§ 6 Rapporter

Ekonomi. Jan rapporterade skriftligt då han ej kunde närvara på mötet.
Beslut: Mötet godkände förslaget på fördelning av reseersättning till SM-finalerna.
• Silverpoäng från några tävlingar, (DM individuellt, Sundsvallsligan, Torpshammars silver) har inte registrerats. Medelpadsrallyt är ingen silvertävling och fick inte heller guldstatus 2004/2005.
• Per informerade att Alnö BK tagit upp frågan om ersättning till Flodqvist för DM Mixed på sitt styrelsemöte. Per redovisade Alnös förslag till modell för ersättningen till MBF. Förslaget gick ut på att Alnö inte tar ut någon ersättning för arbetet med DM Mixed.
Beslut: Mötet godkände ersättningen enligt Alnö BK:s förslag. Mötet gav också tävlingsansvarig i uppdrag att tydliggöra klubbarnas ansvar för DM-tävlingar.
• FSB har inte skrivit i protokollet från styrelsemötet hur man beslutat om MBF:s krav på ersättning, 4696 Kr, för att FSB inte tagit ut höjningen av medlemsavgiften. Muntligt har det ändå kommit fram att frågan diskuterats och att FSB tänker betala ut det föreslagna beloppet.

Internet Per rapporterade att han ligger efter med uppdateringar av innehållet men det är på gång. Per ville avvakta med rollbeskrivningen tills beslut om hur MBF skall ansluta till spader har tagits.
Beslut: Mötet enades om att en rollbeskrivning som gäller just nu skall tas fram. Ändras förutsättningarna så får beskrivningen revideras.

Kalendern Ulla rapporterade att arbetet går enligt plan. Kalendermöte hölls den 11/5. Största problemet är att nya klubben Timrå/Söråker inte kommit in med sitt spelprogram. Dan skall komplettera med regler för DM Par kval och Medelpadsrallyt.

Ungdom Inget nytt.

Tävlingar Micke Melander har haft ett möte med Casino Cosmopol som preliminärt godkänt att ha en tävlingshelg i deras lokaler, fredag Poker och lördag Guldtävling i bridge med efterföljande middag. Ett förslag till datum som diskuterats är 13-14 oktober 2006.

Dan redogjorde hur DM kvalet är tänkt att fungera. Det fanns en hel del frågor och i utskicket till klubbarna behöver reglerna beskrivas för hur man hanterar spelare som anmäler sig till fler än ett klubbkval, om man kvalar in med fler än en partner, om det går att komma till finalen utan att ha kvalat in e.t.c.

Dan berättade att en enkät lämnats ut till lagen i Sundsvallsligan. En sammanställning av resultatet kommer att redovisas till nästa möte.
Medelpadsrallyt har fått svårt att få ihop tillräckligt med silvertävlingar för att få guldstatus. Mötet hoppas att Timrå/Söråker skall ha en silvertävling, övriga deltävlingar blir då DM Par, Mixed DM, DM Individuellt, DM Lag samt Alnö BK:s annandags silver. Varken Alliansens Lucia Mixed eller Ånge BK:s Ångeträffen kommer att spelas kommande säsong.


§ 7 Aktiviteter från årsmötet
Mötet diskuterade om MBF skall betala startavgiften för SM-finaler. Beslut: Mötet beslutade att behålla samma regler som tidigare, d.v.s. att inte betala några startavgifter.

Mötet var enigt om att de satsningar som görs i 1:a hand skall vara för utbildning av funktionärer och för ungdomsrekrytering.

§ 8 Övriga frågor

• Aktivitetslista
Ulf presenterade ett förslag på hur en aktivitetslista skulle kunna se ut. Beslut: Mötet beslutade att Ulf skulle komplettera förslaget med mötesdatum, när aktiviteten beslutades och att en 1: a komplett aktivitetslista skulle tas fram till nästa möte.

• Marknadsföring
Gunnar skall ragga frivilliga till marknadsaktiviteten på Selånger marknad i sommar. En diskussion om hur vi ska göra för att fånga upp ungdomar som antecknar sig som intresserad av bridge ledde inte till några beslut.

• Kursmaterial
Det finns nytt kursmaterial att rekvirera från FSB. Bosse tar med mer info om detta till nästa möte. Ett nytt upplägg på bridgekurserna kanske kan bidra till att få in fler ungdomar.

Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 10:e augusti, kl 18.00 i Bridgealliansens lokal

§ 9 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan JusterasUlf Henriksson Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80