Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid ordinarie styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2012-10-05 kl. 12

Plats Klubblokalen

Närvarande Tor Helenius, ordf.
Bengt Fasth
Laila Håkansson
Einar Nilsson
Gullan Persson
Lennart Reiz
Ingrid Vestergaard

Ej närvarande Gay Thelander

§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Protokollet från föregående möte (konstituerande) genomgicks. I tillägg beslöts att föreningen liksom tidigare tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Vad gäller ICA-kort för föreningens inköp är det inte möjligt att skaffa ett dylikt. Bengt undersöker med Maxi Bromölla om de kan tänka sig sponsra på annat sätt.
Vad gäller fortsättningskurs för mer rutinerade spelare avvaktar vi med det till våren.

§3 Resultat- och balansräkning för verksamhetsårets tre första månader genomgicks.
Beslöts att resterande priser för juli och augusti för prispoängsystemet ska betalas ut, totalt 2.565:-.
Bidragen till elitspelare diskuterades, och då främst frågan om bidrag till de spelare som spelar SM och DM men inte deltar i klubbens ordinarie spel på hemmaplan. Beslöts att vi behåller nuvarande system, men att Tor talar med de aktiva och framhåller att det är önskvärt att de regelbundet deltar i klubbens ordinarie verksamhet.

§ 4 Beslöts att Tor skriver ”medlemsbrev” där aktuella frågor kan tas upp, till exempel ekonomi och ersättningssystem. Även information om klubbens verksamhet, bland annat på större arenor med elitspelare.

§ 5 Lennart rapporterade att tävlingsverksamheten flyter på bra. Han efterlyser dock fler som kan ställa upp som tävlingsledare och brickläggare.

§ 6 Från materialförvaltaren rapporteras att nya spelkort måste köpas in, till en kostnad av cirka 5.000:- kronor. Bengt kontrollerar budlådorna och kompletterar vid behov.

§ 7 En större och snabbare kaffekokare står högt på önskelistan. För övrigt fungerar klubblokal och kök som det ska. Laila köper in mat och förbrukningsartiklar, Einar, Veronica, Britt-Marie, Birgit och Ingrid tar hand om köket.

§ 8 Ingrid ansvarar för att gamla medlemmar, som återupptar sitt spel, får inbetalningskort för medlemsavgiften. Vad gäller nya medlemmar registrerar idag Christer eller Tomas dem. Ingrid talar med Tomas om vad som ska gälla framöver. Ingrid öppnar föreningens e-post och fördelar informationen till rätt personer.

§ 9 Jul- och jubileumsfesten diskuterades, och efter livliga samtal gav styrelsen sig själva uppdraget att fundera på hur upplägget av denna fest ska vara. Beslut tas vid nästa möte.

§ 10 Nästa möte hålls onsdagen den 7 november 2012 kl. 10.

Vid pennan: Justeras:
Ingrid Vestergaard Tor Helenius
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80