Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 1:a maj 2005

Plats & Tid: Sundsvall, 14.00 – 16.30
Närvarande: Anders Jakobsson, Jan Ödén, Ulf Henriksson, Ulla Blanck, Dan Bylund, Henry Häljeryd, Bo Sundström, Åke Larsson, Micke Melander, Thomas Larsson från § 6
Ej närvarande: Gunnar Ahlberg, Anneli Sagersten

§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget att FSB:s konsulent Micke Melander skulle börja med en del information från FSB och en diskussion kring förslag på aktiviteter inom distriktet .

§ 3 Micke Melanders punktFöljande punkter togs upp:
• Klubbnytt
Skickas ut till samtliga klubbar. Medlemsantalet har ökat från 19023 till 22279 efter införandet av I-medlemskap.
• Spel dagtid i Sundsvall
Prioriterat att få ”dag” spelarna med i FSB-anslutna klubbar. Här behövs krafttag från både distrikt och klubbar. Jan berättade att Alliansen diskuterar möjligheterna att börja med dagspel.

• Gymnasieutbildning i bridge
En 100 poängs utbildning håller på att tas fram. Materialet skall på remiss i höst för att kunna användas på skolorna med början 2006. För högstadiet finns det redan material som kan användas vid fritt valt ämne.

• Spader
FSB:s hemsida skall bli mer öppen, allt utom några speciella tjänster och vissa protokoll skall kunna ses utan inloggning. Alla klubbar har eget utrymme i spader. Det är nu också bra integration mellan Spader och Ruter. Det skall vara enkelt att presentera resultaten får spelkvällarna som registrerats i Ruter direkt i Spader.

Micke lovade att kolla upp om Spader kan stödja den resultatredovisning till tidningar som MBF erbjuder via Per Janssons program. Enligt Micke skall Thomas Larsson ta upp den frågan med Per.

• Ruter
Jan påpekade att det bara är Torpshammar som inte använder Ruter. MBF bör kolla upp varför och ev. erbjuda hjälp att komma igång.
Ruter har nu kompletterats med en funktion för handikapp beräkning.

• Lagtävlingar
Micke anser att det behövs mer 4-manna. Ett sätta att utveckla Sundsvallsliga är att ha lagda brickor som också läggs ut på Internet tillsammans med resultatredovisningen.
• Futurum
En grupp med bl a 6 distriktsrepresentanter har tagit fram ett visionsunderlag för FSB. Det omfattar det mesta från kansliarbete, anställda och olika verksamhetsfrågor.
• DM Kval
Micke föreslår att Medelpad skall införa klubbkval för DM tävlingar. I andra distrikt har många klubbar har gjort sin KM-tävling till ett DM-kval. Då betalar klubben 100 Kr per spelare till FSB. Spelare som inte tillhör klubben får delta i kvalet men de betalar själva 100 kr till FSB. MBF har tillsatt en grupp som skall komma med ett förslag kring detta. Micke erbjöd sig att delta i den arbetsgruppen. Frågan måste även diskuteras med klubbarna på kalendermötet.
• Kursmaterial
Tre nya böcker har tagits fram. I höst kommer ytterligare en bok. Mellan varje bok bör man spela aktivt i ca: 6 månader. Detta skall ersätta ”Trappan” som nu funnits i 10 år.
• Nya medlemskort
Det kommer snart ut nya medlemskort med några erbjudanden om rabatter.
• Trivsel 2000
Som en komplettering till lagboken har det tagits fram en handbok som handlar om vett & etikett kring bridgeborden. T ex kan tävlingsledaren göra poängavdrag om någon spelare missköter sig. Beslut. Trivsel 2000 skall läggas in i årets spelkalender.
• Guldtävling i distriktet
Micke ansåg att distriktet behöver en stortävling, en ersättare för Sundsvallsronden. Micke erbjöd sig att hjälpa till att ordna en sådan. Vill ingen klubb ta på sig arrangemanget är det helt OK att distriktet arrangerar en guldtävling. Beslut: Mötet beslutade att distriktets målsättning är att ha en guldtävling säsongen 2006/2007. Frågan tas upp med klubbarna på kalendermötet.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet från 3:e april gicks igenom och godkändes.

Beslut: MBF skall rekommendera alla som har mailadresser att skicka in sin adress till den egna klubben. Klubben ser sedan till att uppdatera Medlem På Nätet. De från styrelsen som spelar kommande spelkvällar marknadsför detta på klubbarna.

Protokollet från den 17:e april godkändes.

Jan tog upp att en punkt saknades. Beslut: Punkten som behandlade kostnad för brickläggning tas som en övrig fråga i detta protokoll.

Skrivelsen till FSB med krav på ersättning, 4696 Kr, för att FSB inte tagit ut höjningen av medlemspriset i MBF godkändes. Micke Melander tog med skrivelsen till FSB:s styrelse.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Ulf drog snabbt igenom övrig information från FSB

Årets Riksläger för juniorer hålls 5-7 maj i Ystad, ingen från distriktet deltar.

Resultatet från den nationella tävlingen Nybörjarträffen har lagts ut på FSB:s hemsida. På en utmärkt 3: e plats av 463 par kom Carina Eriksson – Linda Eriksson, Sallyhills BK. Andra bra placeringar var Anita och Nils Ivrell som kom på 39:a och Katarina Åkeborg – Bertil Häggström på 41: a plats.

§ 5 Fastställande av roller
Mötet gick igenom de beskrivningar som tagits fram sedan förra mötet. Beslut: Rollbeskrivningarna av Kassör och Sekreterare godkändes med smärre justeringar. Åke tar fram beskrivning av Tävlingsansvarig och Ordförande, Bo för Ungdomsansvarig, Gunnar Marknadsansvarig och Ulla med hjälp av Ulf Kalenderansvarig.

§ 6 Rapporter

Ekonomi. Jan rapporterade de senaste transaktionerna. Allt verkar följa plan bortsett kostnaden för Flodqvist resa.

Internet Per hade inte rapporterat något

Kalendern Beslut togs att kalendermötet skall genomföras onsdagen den 11/5. Ulla skickar kallelse. Ulla tog också på sig att vara sammanhållande för annonserna till kalendern. Det är viktigt att alla tar ansvar för att ragga upp nya annonsörer. Som tidigare utgår det 10 % ”hittelön” till den som hittar en ny annonsör.

Ungdom Inget nytt.

Tävlingar Alla säsongen tävlingar är nu genomförda. Dan gick igenom planen för alla MBF arrangerade tävlingar 2005/2006. Enligt planen spelas DM Damer 23/10, DM Par 26/2, DM Lag final 18-19/3, DM Mixed 2/4. Speldagarna fastställs vid kalendermötet.
Mötet önskade att TietoEnator skulle fördela sin sponsring lika mellan MedelpadsMästerskapet och Medelpadsrallyt. Beslut. Ulf godkände den förändringen, 2500 kr till Rallyt och lika mycket till MM.

Medelpadsmästerskapets final diskuterades. Ett förslag fanns att inte spela DM Lag final och Medelpadsmästerskapets final samma helg. Tanken var att om man kvalificerat sig till finalen på båda tävlingarna så bör man också ha möjlighet att spela i båda finalerna. Beslut: Frågan diskuteras på kalendermötet och beslut tas nästa styrelsemöte. Reglerna skickas ut tillsammans med inbjudan.

§ 7 Aktiviteter från årsmötet
Punkten flyttades av tidsbrist till nästa möte.

§ 8 Övriga frågor

• Marknadsföring
Henry träffade 2 damer som var intresserade att spela bridge men dom visste inte hur dom skulle göra för att få börja. Frågan är hur vi får in de som är intresserade? Frågan hade inget bra svar men en aktivitet kunde vara att skylta bättre, t ex i fönstren i Alliansen bridgelokal. Beslut: Henry tar fram ett förslag till skyltning som kan presenteras för Alliansen.

• Actionlista
Bosse ville att MBF skulle ha en actionlista med aktiviteter så att det var enklare att se vad som görs och det blir lättare att prioritera arbetet. Beslut: Ulf tog på sig att ta fram ett förslag på en sådan lista till nästa möte.

• Brickläggning
Beslut: Ersättning till brickläggaren skall för varje lagd bricka skall vara 0:75 kr och gälla från 2005-01-01. Prishöjningen för klubbarna till 1,5 kr per bricka gäller som tidigare beslutat från 2005-07-01.


Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 18:e maj, kl 18.00 i Bridgealliansens lokal

§ 10 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan JusterasUlf Henriksson Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80