Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 17 april 2005

Plats & Tid: Söråker, 14.00 – 16.30
Närvarande: Anders Jakobsson, Jan Ödén, Ulf Henriksson, Ulla Blanck, Gunnar Ahlberg Dan Bylund, Henry Häljeryd, Anneli Sagersten, Bo Sundström, Åke Larsson

§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 15:e januari gicks igenom och godkändes.
Beslutet kvarstår att Jan och Anders ska skicka en skrivelse till FSB om ersättning för den missade höjningen av medlemsavgiften 2003/2004. Skrivelsen skall tas fram till nästa möte.

Ulla rapporterad att Alliansen inte planerar någon ersättningstävling till inställda Lucia Mixed.

Dan har pratat med Leif Sundqvist om ljudnivån i Alliansens spellokal. Problemet är känt men det saknas pengar för de åtgärder som behöver göras.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Ulf drog snabbt igenom information från FSB:s styrelsemöte den 18: mars 2005. Bla annat beslutades att FSB:s hemsida skall städas och hållas mer aktuell. Ett avtal har skrivits med ACN för telefonsamtal. Det går ut på att medlemmar med ACN abonnemang kan ringa gratis till andra som också har ACN som telefonioperatör.

FSB har på hemsidan presenterat lagen som kvalificerats sig till Lag SM-finalerna. Sundsvall, lag Sohlin och Luleå, lag Wikström, kom med utan spel i semifinalen. Anledningen var att speldatum ändrats utan att lagen meddelats.

En begäran om ersättning för resor till Sundsvall för spel i Mixed DM har inkommit från stockholmsparet Flodqvist. Orsaken var att paret fick information om att de inte fick spela om SM finalplats för sent. Tågbiljetterna kunde inte återlösas.
Mötet diskuterade frågan grundligt och kom fram till två separata beslut.

Beslut 1: Kostnaden för biljetterna, 1728 kr, betalas tillbaka till Flodqvists då mötet ansåg paret fått missledande information och på intet sätt var skyldiga till detta. MBF skall i sin tur begära att Alnö BK som arrangerade tävlingen betalar 50 % av kostnaden. Mötet bedömde att både MBF och Alnö BK hade lika stor skuld att informationen som gavs initialt var felaktig.

Beslut 2: Beslutet från årsstämman 2004 om hur DM-placering, silverbonus och SM-finalplatser skall fördelas skall läggas in på MBF:s hemsida och även skickas ut till klubbarna.

§ 5 Fastställande av roller
Mötet diskuterade vad förväntas av någon som har en roll i styrelsen.
Beslut: till nästa möte tas det fram en beskrivning i punktform över vad som ingår i respektive roll enligt följande:
Ordförande: Anders
Tävlingsansvarig: Åke med hjälp av Dan
Kassör: Jan
Sekreterare: Ulf
Kalenderansvarig: Ulla med hjälp av Ulf
Marknadsansvarig: Gunnar
Ungdomsansvarig: Ingen utsedd (Anders)
Internet: Ulf pratar med Per om att ta fram ett förslag

§ 6 Rapporter


Ekonomi. Jan rapporterade att ekonomin rullar på enligt plan.

Internet Micke Melander var inbjuden till mötet men kunde inte komma.

Kalendern Ulla som ny kalenderansvarig skall få underlag från Ulf. Kalendermöte bör planeras kring månadsskiftet april/maj. Till dess skall klubbarna ha skickat in sina underlag till Ulla.

MBF:s tävlingsansvarige skall till kalendermötet ha tagit fram förslag till speldatum för DM-tävlingar och Allsvenskan Div 4 samt förslag till vilka tävlingar som skall ingå i Medelpadsrallyt. Det behövs minst 6 silvertävlingar för att få guldstatus på rallyt.

Ungdom Inget nytt.

Tävlingar DM mixed har spelats och tyvärr kan vi konstatera att deltagarantalet var endast 12 par. Beslut: Dan, Bo och Åke tar fram förslag till hur marknadsföring kan bli bättre och ett förslag till klubbkval till DM finalerna.

§ 7 Aktiviteter från årsmötet
Punkten flyttades av tidsbrist till nästa möte

§ 8 Övriga frågor

Nästa styrelsemöte: Söndagen den 1:a maj, kl 14.00 i Bridgealliansens lokal

§ 9 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan JusterasUlf Henriksson Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80