Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid konstituerande styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2012-08-27 kl. 14

Plats Klubblokalen

Närvarande Tor Helenius, ordf.
Bengt Fasth
Laila Håkansson
Einar Nilsson
Gullan Persson
Lennart Reiz
Gay Thelander
Ingrid Vestergaard


§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Ett särskilt ”välkommen” till Gay som är ny i styrelsen.

§ 2 Vid årsmötet den 9 augusti valdes Tor Helenius till ordförande för ett år. Övriga i styrelsen konstituerade sig enligt nedan:
Vice ordförande och
Tävlingsansvarig Lennart Reiz
Sekreterare Ingrid Vestergaard
Kassör Laila Håkansson
Webmaster och
Materialförvaltare Bengt Fasth
Ledamot Gay Thelander
Suppleanter Gullan Persson och Einar Nilsson

§ 3 Beslöts att klubbens 20-årsjubileum firas i samband med julfesten. Gull-Inger Johansson ska få en speciell inbjudan, eftersom klubbens första möte hölls i hennes sommarstuga i Hällevik. Ingrid letar upp protokollet från det mötet.


§ 4 Höstens spelprogram är klart och godkändes av styrelsen.

§5 Tor har talat med Christer och föreslår, att deltagarna i fortsättningskursen betalar 5:- per spelkväll till klubben. Efter diskussion beslöts att Tor tar ett nytt samtal med Christer.

§ 6 Kursverksamheten diskuterades. Föreslogs att vi tillfrågar Christer om en kurs på högre nivå för mer rutinerade spelare. Klubben bör också se till att på något sätt mixa rutinerade och mindre rutinerade spelare. Gay fick i uppdrag att sondera intresse bland medlemmarna samt prata med Thomas och Christer.

§ 7 Beslöts att prispoängsystemet avskaffas, eftersom klubbens ekonomi inte tillåter ett så kostsamt prissystem.

§ 8 Tor presenterade budget för perioden 2012-07-01 – 2012-12-31, vilken visar ett överskott på endast 6.500:-. Klubbens likvida medel har minskat från ca 80.000 i våras till endast 43.000 per dags dato. Styrelsen var överens om att vi måste dra åt svångremmen för att i framtiden klara av kostnader för t ex ny brickläggningsmaskin, dator, skrivare osv. Eftersom det inte är aktuellt att höja bordsavgiften eller dra ner på ersättningar till representationslagen på hög nivå, återstår att dra ner på priser.
Beslöts att pris betalas till vinnarparet varje spelkväll med 50:- på måndagar och torsdagar, 40:- på onsdagar och 35:- på tisdagar.
När det gäller tävlingar som t ex Silverstegen och silvertävlingar, reduceras nyckeltalen från tidigare 35% till 10%.
På detta sätt hoppas styrelsen kunna bygga upp ett kapital för kommande kostnader och därmed trygga ekonomin i framtiden.
Tor skriver ett brev till medlemmarna och förklarar situationen.
De nya reglerna gäller fr o m 1 september 2012, när höstsäsongen startar.

§ 9 Birgit Fasth och Britt-Marie Svensson ansvarar för inköp till köket.
Ansvariga för kaffekokning är:
Måndagar Laila o Ingrid
Tisdagar Einar
Onsdagar Birgit o Britt-Marie
Torsdagar Laila o Ingrid
Ansvarig ordnar ersättare om man inte själv kan komma.

§ 10 Bengt kontaktar ICA för att efterhöra möjligheten att klubben får ett ICA-kort med kredit, gärna med extra rabatt, och med fakturering en gång per månad, att användas för inköp till mat och förbrukningsmaterial. Om rabatt inte är möjlig är sponsring ett bra alternativ!

§ 11 Nästa möte hålls torsdagen den 4 oktober 2012 kl. 10.

Vid pennan: Justeras:


Ingrid Vestergaard Tor Helenius
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80