Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2012-08-22

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.


2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 15 maj 2012 fanns ej tillgängligt, föredras kommande möte.


3. Ekonomi
Kassören Kent Sjöberg deklarerade att årets ekonomiska läge ser fortsatt bra ut, just nu ligger vi på ca 30 000 kr plus.


4. Inför Årsmöte
Åtgärder inför Årsmöte
• Dagordning, Leif Sundqvist åtgärdar
• Verksamhetsberättelse, Leif Sundqvist åtgärdar
• Bokslut, revision, Kent Sjöberg kontaktar revisorer
• Valberedning, Kent Sjöberg kontaktar valberedningen
• KM, Kent Sjöberg ser till att pokal finns tillgänglig
• Startavgifter, för speltillfällen beslöts avgiften vara oförändrad
• Årsavgift för klubben säsong -12-13, avgiften beslöts oförändrad
• Förtäring, klubben bjuder på kaffe för alla närvarande
• Kostnadsersättning för styrelse och revisorer beslöts oförändrad enl. följande: ordf. 2600 kr, kassör 2000 kr, sekr 1300 kr, övriga 400 kr, revisorer 250 kr, totalt 8500 kr.


5. Ersättning städning
Då lokalytan ökat med 25 % från och med 12-08-01, beslöts att öka städersättningen med 250 kr. till totalt 1250 kr/månad.


6. Resebidrag juniorer
Den bidragsansökan som 2 juniorer sökt bidrag för resa till juniorläger i Karlstad samt resa till Bridgefestvalen i Örebro, beviljades med 2652 kr. Klubben kan i sin tur söka bidrag från MBF, vilket ska göras.
7. Kurser - Bidrag
Kent Sjöberg åtar sig att sköta nybörjarutbildning på måndag kvällar. Kursavgift beslöts vara oförändrad. Avgiften styrs av antalet lektioner multiplicerat med 50 kr. Kursmateriel skall beställas via SISU.


8. Övrigt
Ulf Blanck redovisade vilka medlemmar, som ännu inte betalt medlemsavgift för innevarande säsong. Ulf tar fram ett förslag om brev till dem, som nyligt gått kurs med info om hur länge I-medlemskap gäller, och efterfrågar om intresse för en kortare repetitionskurs finns.


9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 11/9 kl. 17.00, en vecka före årsmötet 18/9.
Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80