Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms BridgeförbundVerksamhetsberättelse 2011-2012

Verksamhetsberättelse för Stockholms Bridgeförbund 2011-2012

Styrelsen har under mandatperioden 2011-2012 haft följande sammansättning:

Ordförande och administrativt ansvarig Björn Wenneberg

Vice ordförande Hans Schauman
Tävlingskommitté Micke Almgren och Karen Gott
Sekreterare Gunila Langius
Kassör Gunilla Tingström
Klubb- och medlemsansvariga Hans Schauman och Marie Andrén
Junioransvarig Mats Nyberg
Distrikttävlingsledare Kalle Persson (adjungerad)

VU har under verksamhetsåret bestått av Björn Wenneberg och respektive ansvarig.

Styrelsen har förutom kommitté- och VU-möten haft tio protokollförda sammanträden.
Under en arbetshelg 8/6 – 9/6 2012 planerades kommande års verksamhet med tyngdpunkt på tävlingsprogrammet.

Vid FSB:s Riksstämma i Örebro representerades distriktet av Björn Wenneberg, Gunila Langius, Hans Schauman, Micke Almgren samt Kalle Persson.

Under verksamhetsåret har StBF bjudit in ett 30-tal ungdomar i 8:e klass för introduktionsbridge på BK S.t Erik med efterföljande hamburgerbesök.

Under verksamhetsåret har Lidingö Pensionärsförening blivit medlemmar i Förbundet Svensk Bridge och i Stockholms Bridgeförbund.

Norrortslubbarna BK Alert, Näsby BS och BK Nordost har tillsammans bildat Täby Bridgeallians i syfte att hitta gemensam spellokal.

Information till medlemmarna – hemsida på Internet

Stockholms Bridgeförbund har, som komplement till Förbundet Svensk Bridges hemsida, en egen hemsida i Spader. De som besökt hemsidan har där funnit tävlingsresultat, inbjudningar, regler och uppgifter om medlemmarna i styrelsen samt årsmötes- och styrelseprotokoll.
Inbjudningar till distriktets tävlingar har under året sänts ut via e-post till klubbarna. StBF informerar om sina tävlingar via E-post även till de enskilda medlemmar som har e-postadress anmäld hos medlem på nätet. Klubbarna har via e-post påmints när ny information eller styrelseprotokoll lagts ut på hemsidan.


Medlemsredovisning (siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår)

Stockholms Bridgeförbund hade under verksamhetsåret 3076 (2956) fullbetalande medlemmar och 22 (26) juniorer samt 659 (431) I-medlemmar och 38 ständiga medlemmar, totalt 3795 (3451) medlemmar, fördelade på 40 (39) klubbar. Årsavgiften har varit 230 kr till Förbundet Svensk Bridge och 40 kr till Stockholms Bridgeförbund.

Ekonomi (siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår)

Omsättningen har under året uppgått till 229.460 kronor (212.342), varav 123.040 (119.480) var medlemsavgifter. Resultatet under året blev -20.673 kronor (-2.928).

Utbildningsverksamheten 2011-2012

I november 2011 anordnades en kurs i Steg 1 för 14 deltagare varav hälften klarade provet. I mars 2012 anordnades tillsammans med Upplands BF en kurs i Bridgemate och Ruter för 36 deltagare. Vid samtliga utbildningstillfällen har Kalle Persson varit ansvarig för utbildningen.

Klubb- och medlemsverksamheten

Lördagen den 19 november 2011 träffades representanter från sex Stockholmsklubbar för att utbyta erfarenheter och diskutera utvecklingen av bridgeverksamheten i Stockholmsdistriktet. Vi diskuterade bla rekrytering/utbildning, dag/seniorbridge, erfarenheter kring bridgemate/ruter/spader. Lokalsituationen för klubbarna dryftades. Frågan hur vi kan öka intresset för distriktets tävlingar, Stockholmsserien och de olika DM-tävlingarna diskuterades också.
Klubb- och medlemsansvariga styrelsemedlemmar har under våren påbörjat besök med spel på Stockholmsdistriktets klubbar.

Tävlingsverksamheten

TK har under året anordnat ett antal tävlingar för medlemmarna. I de flesta fall har intresset varit måttligt dock något bättre än förre säsongen men med tanke på antalet spelare i distriktet borde ökningen kunna bli större. Allsvenskan div IV har glädjande en ökning vilket har resulterat i fem lag som ska spela i Division III nästa år. Matcherna i Stockholmsserien och DM Damlag spelas mestadels antingen hemma eller på klubblokal, övriga tävlingar har samtliga spelats i BK S:t Eriks lokal.
Utan sponsorer är det svårt att ordna attraktiva priser, men ettan, tvåan och trean i DM-tävlingarna har fått glas med StBF:s logo samt ett ökat resebidrag till SM-finaler. Ett fåtal rondpriser i form av kuponger till BK S:t Eriks ligaspel eller barometrar har delats ut i DM- partävlingarna. Vid samtliga DM-tävlingar har StBF bjudit på frukostfralla med te/kaffe samt frukt och godis under spelet.
Kval i både DM Lag och DM Par ordnades med förhoppning att öka antalet deltagare och därmed också antalet platser till SM-finalerna. Antalet kvalande till DM Par (98 jämfört med 46 par 2011) måste anses som lyckad, men försöket med kval till DM Lag var misslyckad. Semifinalen ställdes in och finalen spelades med endast 18 lag.
Kritik har framförts angående tre-brickors ronder i DM-partävlingarna. TK har förståelse för önskemål att möta så många par som möjligt men 21 ronder skulle göra tävlingstiden längre och därmed även dyrare. Önskemål i distriktet finnas även att tävlingarna inta skall ta alltför lång tid. TK ha beslutat att även denna säsong spela med tre-brickors ronder förutom DM Par-final där alla 28 finalister möte alla över två-brickors ronder.


Guldtävlingar

Pattonguld

På grund av mycket dåligt intresse ställdes ”Pattonguld” 2012 in.


SM/DM

Öppna DM spelades på BK S:t Erik med 28 par den 28 april 2012.
DM-mästare 2012:
1. Jerzy Kawa - Per-Håkan Iggström
2. Jan Selberg - Olle Wademark
3. Anna Zack-Einarsson – Bengt-Erik Efraimsson
Stockholmsdistriktet fick ytterligare elva par kvalificerade till SM-finalen, vilket innebär att även följande par spelar SM-final 2012:
4. Lars Andersson - Lars Goldberg
5. Åke Sjöberg - Tore Stormo
6. Gunnar Andersson - Mattias Weiler
7. Johan Wahlberg - Fredrik Wahlberg
8. Birgitta Ternblad - Sten Ternblad
9. Mart Altmäe - Mikael Lindblom
10. Anders Lindgren - Kaj Adolfsson
11. Madeleine Swanström - Peter Backlund
12. Håkan Lindblom - Peter Carlsson
13. Kristin Nedlich - Bengt Pettersson
14. Ola Brandborn - Lennart Eriksson

Resultat SM Öppna Par

I år tog par från distriktet samtliga medaljer: Björn Wenneberg med Göran Selldén (från Göteborg) vann guldet, Anders Morath – Johnny Östberg silver och Anna Zack-Einarsson – Bengt-Erik Efraimsson brons. Övriga som spelade finalen var Jan Selberg – Olle Wademark (4), Lars Andersson – Lars Goldberg (8),Thomas Magnusson – Peder Skaj (14), Peter Carlsson – Magnus Ekman (19), Mart Altmäe - Mikael Lindblom (26), Kristin Nedlich - Bengt Pettersson (33), samt Eric Arvidsson (17) med partner från annat distriktet.

DM par Veteraner

DM-finalen spelades den 18 februari 2012 med 28 par (förra året 16 par), i och för sig en ökning men allt flera medlemmar är kvalificerade att delta för varje år som går. Distriktet fick 3 platser i SM-finalen (förra året 2).
DM-mästare 2012:
1. Tommy Eneqvist - Paul Iwarson
2. Tommy Gullberg - Madeleine Swanström
3. Bengt Pettersson - Kenneth Bäckström

Resultat SM par Veteraner

I SM-finalen spelade Tommy Eneqvist – Paul Iwarson (10) Peter Backlund – Åke Sjöberg (15) Bengt Pettersson – Kenneth Bäckström (18) och Börje Rudenstål (11) med partner från annat distrikt

DM par Damer

Den 10 mars 2012 spelade 26 par (24 förra året) en tävling, som omfattade 42 brickor.
DM-mästare 2012:
1. Margaretha Norbäck - Inger Sällsten
2. Gudrun Strandberg – Ylva Strandberg
3. Vivianne Ås - Kristina Treufeldt
Distriktet fick 3 platser i SM-finalen (förra året 3).
Resultat SM par Damer

I årets SM-final spelade Vivianne Ås – Kristina Treufeldt (8), Gudrun Strandberg -Ylva Strandberg (9), Margaretha Norbäck – Inger Sällsten (21) och Bim Ödlund (10) med partner från annat distrikt.

DM par Mixed

DM-finalen spelades med 52 par (förra året 46 par en ökning med 6 par) den 4 februari 2012. Distriktet fick därmed 3 platser i SM-finalen (3 förra året).

DM-mästare 2012:
1. Peter Backlund - Madeleine Swanström
2. Lennart Rehle - Eva Benckert
3. Inger Sällsten - Ric Sällsten

Resultat SM par Mixed

I finalen spelade Mari och Mikael Lindblom (5), Peter Backlund – Madelaine Swanström (21) och Lennart Rehle – Eva Benckert (45).

DM Mindre Rutinerade max ruternål

För första gången ordnades DM för mindre rutinerade vilket ägde rum den 11 november 2011. 20 par spelade 36 brickor och distriktets första glas med StBF logo delades ut till vinnarna samt bästa dam- och bästa herrpar: Carin Stenberg - Torsten Ragnartz, och Inga-Lill Franzén - Mona Hellingh (BK S:t Erik) respektive Erik Mjöberg - Carl-Göran Ericson (BK Två Ess – Mälarö BS).


DM-lag

Den 31 mars – 1 april 2012 spelades ett cupspel för 18 lag. Inklusive kvalomgången hade distriktet 20 lag (24 lag 2011).
Stockholm fick 3 lag vidare till SM-final.
DM-mästare 2012:
1. Lag Bahaj (Mari Lindblom, Mikael Lindblom, Mart Altmäe, Jan Andersson, Per Hallberg)
2. Lag Wademark
3. Lag Kamras

Resultat SM Lag

Lag Kamras (Tommy Bergdahl, Frederic Wrang, Fredrik Nyström, Johan Upmark, Jan Kamras) kom till final och placerade sig på andra plats.

SM Veteranlag och Chairman’s Cup

I SM Veteranlag tog lag Axne tredjeplatsen. I laget ingick två spelare från StBF, Gunnar Andersson och Bengt Stahre.
Två av distriktes spelare, Jan Selberg och Olle Wademark, ingick i det vinnande laget Skalman i Chairman’s Cup och bästa distriktslag blev Stockholm 4 med Anders Söderstedt, Marina Furukvist, Bennet Rosengren och Rolf Mattsson.

DM-lag Damer 2011-2012 (Damligan)

Serien spelades i två divisioner med 6 lag i Div.1 samt 7 lag i Div.2.
Division 1 vanns av Lag S:t Erik Gunila.
I laget spelade: Gunila Langius, Margaretha Norbäck, Lilly Sturesson, Christina Blomberg och Elena Ström.
Division 2 vanns av Lag S:t Erik ABC.
I laget spelade: Ann-Britt Carlén, Elisabeth Nordling, Yvonne Flodqvist och Christina Torsslow.


Lagtävlingar

Stockholmsserien 2011-2012

I Stockholmsserien spelade totalt 47 lag i serien (förra året 50). Lag som spelar dagtid (Div 4) ökade med 3 lag. Man hade gemensam sista speldag på S:t Erik. Vinnande lag i varje serie fick StBF glas.
Segrare blev:
Div I BK S:t Erik COW (lagkapten Conny Wahlgren)
Div II Norra SAAB (lagkapten Lars Malm)
Div II Södra BK S:t Erik Christer (lagkapten Torbjörn Herngren)
Div III Norra NB (lagkapten Dan Gustafsson)
Div III Västra SKANSKA (lagkapten Arne Bökelund)
Div III Östra BK S:t Erik Nykomlingarna (lagkapten Birgitta Alandh)
Div IV Dag BK S:t Erik Tora (lagkapten Tora Philip)

Allsvenskan elitserien, div II och III (arrangeras av Förbundet Svensk Bridge)

Placering för de lag som tillhör Stockholmsdistriktet:
Elitserie

3. BK S:t Erik Morot
7. Näsby BS
10. BK S:t Erik Hella

Div II Östra

1. BK Alert TopBridge (uppflyttning till div I)
3. BK S:t Erik Bahaj
4. BK S:t Erik Groggy
6. BK S:t Erik Weiler
8. BK S:t Erik Marval Nordic
9. BK S:t Erik Båt
11. BK S:t Erik Galleri

Div III Stockholm

1. BK S:t Erik, På Kryss (uppflyttning till div II)
2. BK S:t Erik, Kämpe
3. BK S:t Erik, Huvet
4. Tyresö BK
5. BK S:t Erik, Team Sur Mer
6. BK Tre Sang, Farsta, Vivian
7 BK S:t Erik, Ternblad
8. Arla BK Curry
9. BK S:t Erik Lars OA
10. Arla BK MickeAllsvenskan div IV Stockholm

Lidingö BK vann grupp A och Åkersberga BS vann grupp B. Dessutom kommer BK S:t Erik Per Hult, BK Stjärnskotten och Stockholms Dövas BK att spela i Div III nästa säsong. Div V vanns av Åkersberga BS.


Juniorverksamheten

Under verksamhetsåret som gått har det i distriktet regelbundet bedrivits fredagsbridge för juniorer på
BK S:t Erik samt på gymnasieskolan Norra Real. Det finns nu en kontinuitet med en grupp spelare som dyker upp på fredagar, vilket är positivt. På KTH har en bridgeklubb startats upp. Ett annorlunda försök
att nå ut till en yngre målgrupp skedde i samband med att det bjöds in till en utbildningshelg via företaget/det socialal mediet ”Groupon”, som mynnade ut i att det dök upp 56 spelare den första dagen och 54 den andra vilka prövade på att spela och gick igenom ett digert kursmaterial. Tempot i kursen var relativt högt, vilket förmodligen är något som yngre spelare uppskattar. Efter kursens slut har många av spelarana fortsatt med en fortsättningskurs. C:a 70% av spelarna som dök upp var i kategorin under 35 år. Både fredagsbridgen på BK S:t Erik och Groupon-evenemanget skedde under ledning av Måns Berg. I övrigt har en tävling till förmån för ungdomsbridgen genomförts i februari på BK S:t Erik, en PRO-Am-tävling som blev mycket framgångsrik.

JSM-lag

Daniel Gullberg, BK S:t Erik, ingick i det lag (Kapten Krok Crew) som vann.

Juniorframgångar

Daniel Gullberg, BK S:t Erik, har representerat Sverige i juniorlandslaget med framgångar bl.a. i landskampen i Åbo.


Stockholm den 27 augusti 2012.

Björn Wenneberg Hans Schauman Gunila Langius Micke Almgren


Gunilla Tingström Karen Gott Mats Nyberg Marie Andrén

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80