Kommande tävlingar
06/02 INSTÄLLD ... Plattliret - BK S
16/02 Simultan
08/03 Simultan
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Regler för klubbar

NOVEMBER 2008 (senaste revidering)

Nedanstående regler rörande antalet medlemmar, spel på klubbar och spel om mästarpoäng gäller, utan undantag, alla klubbar anslutna till Förbundet Svensk Bridge.


Minsta antal medlemmar i klubb
Vid riksstämman 2003 beslöts att minimum antalet medlemmar i en klubb, ansluten till Förbundet Svensk Bridge, skall vara åtta (8) och att meningsfull verksamhet skall bedrivas.
Dispens (som ställs till respektive distriktsförbund) kan erhållas, efter yttrande från distriktsförbundet, av styrelsen för Svensk Bridge vid tungt vägande skäl.

Spel på klubb
Bridgespel på klubb, ansluten till Förbundet Svensk Bridge, kräver medlemskap i ansluten klubb eller annat nationellt bridgeförbund.
Undantag är förstagångsbesök . Vid återbesök ska spelaren registreras som medlem. Detta sker antingen genom att vederbörande betalar stadgeenlig medlemsavgift eller registreras som I-medlem.

Vad är stadgeenlig medlemsavgift?
Stadgeenlig medlemsavgift är den avgift, inklusive förbundsavgifter, som ansluten klubb beslutar om vid årsmöte.

Introduktionsmedlem (I-medlem)
Ny medlem kan bli Introduktionsmedlem (I-medlem).
Detta är kostnadsfritt och man är med automatik medlem i klubb, distrikt och förbund innevarande år och påföljande, räknar per 1/7 – 30/6.
I-medlemskap förutsätter att man tidigare ej varit medlem.
I-medlem rapporteras bäst med klubbens Ruterprogram.
För ytterligare info se Faktablad om I-medlemskap

Mästarpoäng
Klubb måste spela om mästarpoäng (mp) i varje tävling de arrangerar. Det är dock tillåtet att inte spela om mp vid skämttävlingar och liknande någon gång per år.
Mp registreras via Ruter och delas ut automatiskt till varje mp-berättigad spelare efter varje tävling.
När spelare, som inte är medlem, men ändå spelat klubbtävling, kommer förbundets kansli att kontakta klubben för att utrda orsaken. Om arrangör brutit mot gällande bestämmelser kommer medlemsavgiften att belasta arrangören eventuellt via klubbens Ruterkonto.
Det utgår efter 2008-06-30 inte längre någon kostnad för mästarpoängen.

Registrering av mästarpoäng
Idag sker all registrering automatiskt . Spelare som har gamla mp-kuponger rekommenderas skicka dessa för registrering till Förbundet Svensk Bridge.

Rapportering av tävlingar och mästarpoäng
Alla klubbtävlingar ska räknas i programmet Ruter. Klubben rekommenderas att skicka in RuterRapport filen efter varje tävling eller minst månadsvis. Detta görs till » epost

Rörlig administrationsavgift
Fr. o. m. 2008-07-01 infördes en klubbavgift (rörlig administrationsavgift) som bl.a. ska finnansiera underhåll, utveckling och uppdateringar av beräkningsprogrammet Ruter, det nationella handikappsystemet och hemsidan Spader. Avgiften är 2:50 per spelare i klubbtävling vid spel om bronspoäng och debiteras klubbens Ruterkonto.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80