Kommande tävlingar
06/02 INSTÄLLD ... Plattliret - BK S
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-06-08
Plats: Hos Gunila på Wärmdö

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Mats Nyberg
Hans Schauman
Kalle Persson (adjungerad)
Frånvarande: Gunilla Tingström
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 21 maj 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen och Micke rapporterade att alla distriktets tävlingar är färdigspelade. - Lag-Guld-
Patton måste ställas in på grund av för få anmälda lag (7 lag anmäldes). Tyvärr har flera
stora tävlingar tillkommit efter beslut om Patton-Guld. Tävlingskommittén skall tillskriva
respektive landslagskaptener och framföra önskemål om att deras verksamhet inte
kolliderar med våra Guldtävlingar. –Karen rapporterade att en spelare i Stockholmsserien
Div 2 ej är medlem i FSB, vilket kan medföra straffavgift för StBf. Lagledaren skall
informeras och kan betala den felande spelarens avgift om laget inte vill förlora sin
position i resultatlistan.- Tävlingskommittén har vid flera tillfällen fått eloge av
lagkaptenerna för trivsamt genomförda serietävlingar.
Klubb- och Medlemsverksamheten
Marie och Hans rapporterade att den uppsökande verksamheten fortsätter till hösten.
Marie kollar att alla som deltog i utbildningen i Uppsala får sitt ekonomiska bidrag.
Klubbträffen får anstå till vidare, tas upp igen när något nytt av intresse för klubbarna
dyker upp. Bl a bör momsfrågan för ideella klubbar observeras.
Juniorverksamheten
Mats rapporterade att man förbereder för nästa års Pro-Am i februari 2013. Man planerar
också en ny satsning på ”Group-On”. – Mats har ändrat texten i blanketten för
bidragsansökningar för juniorer.- Björn har haft en bridgetävling för sina elever i
”Kunskapsskolan”, vilket var mycket uppskattat av både elever och lärare.

5. Ekonomi.
Resultatet för verksamhetsåret kommer att bli något minus.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har beviljats och inga VU-beslut har tagits.

7. Övriga frågor
Årsmötesdatum bestämdes till söndagen den 9 september 2012 kl 12.00. Gunila meddelar
klubbarna per e-post och erinrar samtidigt att motioner måste vara StBf tillhanda senast
den 31 juli 2012 till Björn Wenneberg (bjorn.wenneberg@transit.se).

8. Åtgärdslistan
Allt är åtgärdat.

9. Nästa möte
Nästa möte blir måndagen den 20 augusti kl 17.00 på S:t Erik.

13. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan
1. Skrivelse till landslagskaptenerna angående våra guldtävlingar Tävlingskommittén
2. Meddela lag i seriespelet angående spelare utan medlemskap Tävlingskommittén
3. Maila klubbarna om årsmötet och tid för motioner Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80