Kommande tävlingar
05/12 INSTÄLLD Malmö BK - Guldtävlin
09/01 INSTÄLLD... Gävle BK - Gävlegu
15/01 Onlinesvenskan Elitserien
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
1. Dagordningen godkändes.
2. Som protokolljusterare utöver Ulf utsågs Dag.
3. Föregående protokoll lades till handlingarna utan erinran.
4. Ekonomiska läget har stabiliserats. Resultatet f.n. -600 kr. Drygt 70 000 kr i kassan.
5. Tl-rapport: Intet utöver spelprogrammet nedan.
6. Rekrytering/utbildning: Intet
7. Rapport från distriktet: Årsmöte och konstituerande styrelsemöte har hållits.
8. Nyheter från Svensk Bridge: Intet
9. Övriga frågor
• Lotteriverksamhet: Det är klart med COOP att sätta igång så fort lotterna anländer.
• Uppdatering av matrikeln behöver göras det är f.n. Många som inte betalt avgift på flera år
• SISU bidragsansökan för nybörjarkurs. Inget bidrag utgår.
• Bank?. Pensionärerna föreslog att man skulle byta till NORDEA så att föreningen har all ekonomi samlad där. Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. Irene Axelsson är firmatecknare för pensionärernas konto.
• Rustning av lokalen: Sommarens rustning av lokalen leds av Ulf och Åke och omfattar bl.a. målning och ny golvbeläggning i kök och kapprum.
• Folkareträffen genomförs den 15 september med samma upplägg som tidigare år.
• Spelprogram för 2012-2013 lades fast med bl. a. en höstserie. Folkareserien läggs in fyra onsdagar på hösten respektive våren. Årsmöte planeras till den 26 januari 2013.
• Grovstädning matta med bl.a. sumtvätt av fläckar i samband med sommarens rustning.
• Manualen för Folkare BK med bl.a. resersättningar och priser fastställdes.

10. Nästa möte 12-08-13 kl 1715
11. Mötet avslutades
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80