Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2012-05-15

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Elisabet Ekholm


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.


2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 10 april 2012 föredrogs och lades till handlingarna.


3. Ekonomi
Kassören Kent Sjöberg deklarerade att årets ekonomiska ser riktigt bra ut, just nu ligger vi på ca 50 000 kr plus. 5000 kr har Kent nyligen betalat in på klubbens ruterkonto.


4. Kostnadsersättning för styrelse
Kassören Kent Sjöberg föreslog följande kostnadsersättning för styrelsemedlemmar: ordf. 2600 kr, kassör 2000 kr, sekr 1300 kr, övriga 400 kr totalt 8000 kr. Styrelsen beslöt enligt detta förslag.


5. Info nytt hyresavtal
Leif Sundqvist rapporterade att ett nytt hyresavtal slutligen slutits efter på slutet kärvande förhandlingar. Men med små eftergifter från båda håll kom man till en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och Sundsvallsbridgen, som gäller under tio år från 12-08-01.


6. Vårfest 22/5
De sista arbetsuppgifterna inför Vårfesten fördelades. Allt är helt under kontroll.


7. Spelprogram
Kompletteringar för kommande spelår klarades ut.


8. Kvällsvärdar
Beredskap för nya kvällsvärdar bör finnas. Styrelsen uppmanas komma med förslag. Eventuellt bör två värdar finnas på kvällar med stort deltagande.9. Utbildningsansvarig
Nuvarande utbildningsansvarig Karin Lodin vill trappa ner. Agneta Danielsson har sagt sig vara villig att ta över men på grund av sjukdom så kommer hon troligen inte att kunna ta detta arbete under kommande verksamhetsår. Kent Sjöberg anmälde sitt intresse av att leda kommande nybörjarkurs. Vi avvaktar med att besluta om detta tills situationen har klarnat.


10. Tömning av extra förråd
Extra förrådet är uppsagt till 31/5. Leif Sundqvist och Ulf Blanck träffas fredag 18/5 för tömning av förrådet.


11. Mötesdatum för planering inför utökade lokaler
Onsdagen den 30/5 kl. 11.00 bokades för en första sittning.


12. Övriga frågor
• Styrelsen uppdrog åt Elisabet Ekholm att önska Agneta Danielsson god bättring med blommor.
• Nichlas Eliazohn ansöker om bidrag för deltagande i lag-SM-final. Styrelsen beslöt att klubben bidrar med 500 kr.
• De nya torsdag och måndag ligorna fick klargjort hur pris utdelning kan ske, de tre första får resp. 500, 300, 200 kr medan de som uppnått 201 resp. 221 poäng och är närvarande på vårfesten deltar i en utlottning av nytt priser.


13. Nästa möte
Ordföranden kallar till möte under sensommaren via mail.


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80