Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2012-01-31

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Agneta Danielsson
Elisabet Ekholm
Anneli Sagersten


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 22 november 2011 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Kassören Kent Sjöberg deklarerade att den ekonomiska ställningen är mycket god.

4. Rapport från MBF
Leif Sundqvist rapporterade från MBFs möte 12-01-10, där förutom tävlingsverksamheten även olika idéer ventilerats för marknadsföring av bridgen och hur åstadkomma en ökning av medlemsantalet.

5. Utökning av lokal
Förhandling med hyresvärden pågår och ett förslag har kommit från Bostadsrättsföreningens styrelse. Förslaget diskuterades och styrelsen ansåg det vara acceptabelt förutom den hyreshöjning, som föreslagits. Efter diskussion gav styrelsen Leif Sundqvist och Ulf Jangdahl fria händer att slutföra förhandlingarna, så att klubben får lägsta möjliga hyra i det tio-årskontrakt, som ska tecknas.

6. Reviderad budget för 2012
Ordföranden redovisade ett budgetförslag med anledning av utökning av spellokalen, vilket innebär att hyreskostnaden ökar. Styrelsen beslöt att godkänna budgeten, även om alla kostnader för inredning av de nya lokalerna är svåra att uppskatta.

7. DM-Par förberedelser
Förberedelserna för tävlingen är helt under kontroll. Ansvariga är Kent Sjöberg och Leif Sundqvist.

8. DM-Lag förberedelser
Förberedelserna för tävlingen är helt under kontroll. Ansvariga är Kent Sjöberg och Leif Sundqvist.

9. Försäljning av gamla brickläggningsmaskinen
Frågan om vi skall försöka sälj gamla brickläggningsmaskinen inkl. dator och kortlekar togs upp. Kent Sjöberg fick i uppdrag att försöka hitta lämplig kanal att annonsera ut den och sälja den. Leif Sundqvist gör en innehållsförteckning över vad som ingår i ”paketet”.
10. Övriga frågor
• Rune Skoglund har priser över efter SCA-bridgen och vill att Sundsvallsbridgen anordnar en välgörenhetstävling, där vinsten skänks till någon organisation. Styrelsen är positiv till förslaget och vi diskuterade lämpliga mottagare utan att bestämma något. Vi var dock överens om att mottagaren skall ha en lokal anknytning till Sundsvallsområdet. Speldatum fastställdes preliminärt till lördag den 24 mars.
• Beslöts att starta förberedelser för den kommande lokalsituationen. Följande uppdrag delades ut:
o Agneta Danielsson, Anneli Sagersten, Elisabet Ekholm och Birgitta Wiberg åtog sig att ta fram ett förslag på hur den så kallade cafélokalen ska utformas.
o Ulf Blanck tar fram ett förslag på hur en ny högtalaranläggning ska fungera och installeras.
o Kent Sjöberg fick i uppdrag att kolla upp hur vi kan ljudisolera spellokalens
väggar, för att om möjligt sänka ljudnivån ytterligare.

11. Nästa Möte
Ordföranden kallar till möte snarast möjligt efter det att hyresförhandlingarna är slutförda.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80